loader
Odporúčaná

Hlavná

Prevencia

Adenokarcinóm pľúc (rakovina žliaz)

Pľúcny adenokarcinóm je jednou z histologických variantov rakoviny charakteristickej pre bronchopulmonálnu lokalizáciu. Toto je najbežnejší typ malígnej lézie pľúcneho tkaniva. Vyskytuje sa v 40-45% všetkých prípadov nádorového procesu. Zástupcovia mužov sú chorí častejšie ako ženy. Druhým názvom je žalúdočná pľúcna rakovina, ktorá odráža výskyt nádoru z žľazy bronchiálneho epitelu. Vo väčšine prípadov proces ovplyvňuje periférne bronchiálne žľazy, adenokarcinóm veľkých centrálnych priedušiek je ovplyvnený oveľa menej často.

Má charakteristický klinický obraz, charakterizuje rýchly progresívny rast, zlá prognóza neskorej liečby a detekcie.

dôvody

Čo rozlišuje adenokarcinóm od iných foriem rakoviny pľúc, je nedostatok priamej súvislosti medzi vývojom ochorenia a históriou fajčenia. Absolútnou väčšinou prípadov sú nefajčiari. Predpokladá sa, že hlavnými etiologickými faktormi ochorenia sú:

 • Prítomnosť chronických ochorení pľúc vedúcich k fibróznym a sklerotizujúcim zmenám v pľúcnom tkanive.
 • Dlhodobá expozícia škodlivým karcinogénnym látkam, ktoré spôsobujú chronické poškodenie - pneumokoniózu, ktorá je základom pre vznik rakoviny. Takýto patologický proces je najviac náchylný na pacientov, ktorí pracovali v oblasti uhlia, azbestu, výroby skla v podnikoch strojárskeho priemyslu so skúsenosťami so škodlivou prácou 5 rokov. Dlhodobé vystavenie pracovným rizikám zvyšuje riziko vzniku adenokarcinómu viac ako desaťnásobne.
 • Dlhodobé užívanie hormonálnych liekov, čo vedie aj k zmenám nielen pľúcneho tkaniva, ale aj k imunosupresii.
 • Prítomnosť benígneho lézie nádoru, proti ktorému sa môže vyvinúť adenokarcinóm pľúc pod vplyvom rôznych faktorov - prach, fajčenie, iné karcinogénne látky.
 • Aktívne sa skúma úloha vírusových zložiek vo vývoji choroby, ktorá je schopná zmeniť štruktúru DNA, čo vedie k výskytu nádorových lézií.

Moderní výskumníci aktívne skúmajú pravdepodobnosť genetickej predispozície na vývoj tejto formy rakoviny, úlohu onkogénov, pôvodne začleneného do štruktúry bunkovej DNA, aktivovanej pod vplyvom agresívnych faktorov životného prostredia.

klasifikácia

Vzhľadom na stupeň diferenciácie buniek je adenokarcinóm pľúc rozdelený na nádory:

 • Vysoko diferencované.
 • S priemerným stupňom diferenciácie.
 • Nízka diferenciácia.
 • Nediferencovanej.

Okrem toho sa bronchioalveolárny karcinóm odlišuje od skupiny adenokarcinómov, ktorá je charakterizovaná poškodením žľazových štruktúr alveol a bronchiolov.

V závislosti od stupňa šírenia nádorovej lézie sa pre karcinóm pľúc izoluje 4 štádia onkologického procesu.

 • Prvý stupeň pľúcneho adenokarcinómu je charakterizovaný obmedzenou léziou len pľúcneho tkaniva, malou veľkosťou nádorovej hmoty (až 3 cm) a neprítomnosťou postihnutia metastáz regionálnych lymfatických uzlín.
 • V druhom štádiu dosahuje nádor oveľa väčšiu veľkosť, v regionálnych lymfatických uzlinách na postihnutej strane sú prítomné skríningy nádorových buniek.
 • Tretia etapa procesu je charakteristická: veľkosť primárneho formovania nádoru 6 cm alebo viac, prítomnosť metastatických lymfatických uzlín postihnutých nielen na postihnutej strane, ale aj naopak.
 • Štádium 4 - bežiaca forma. Je charakterizovaná prítomnosťou vzdialených metastatických nádorov. Najčastejšie s adenokarcinómom pľúc sú ovplyvnené metastázy: susedné pľúca, pleura, pečeň, kosti, nadobličky, mozog, mäkké tkanivá atď.

Prognóza detekcie choroby vo štvrtej fáze je vždy nepriaznivá.

Určenie stupňa diferenciácie, staging onkologického procesu hrajú dôležitú úlohu pri určovaní taktiky liečby, prognózy choroby a výpočtu miery prežitia.

Najhoršie z hľadiska prognózy sú tretia a najmä štvrtá etapa onkologického procesu a identifikácia nádoru s poklesom stupňa diferenciácie buniek.

Klinický obraz

Pre adenokarcinóm pľúc je charakterizovaný jasnými klinickými príznakmi. Choroba je sprevádzaná:

 • Kašeľ s hojným spútom, niekedy s krvami.
 • Bolesť v hrudi.
 • Ťažká dýchavičnosť. Závažnosť tohto príznaku závisí od rozšírenia procesu v pľúcnom tkanive, metastatických lézií lymfatických uzlín mediastínu.
 • Manifestácia pneumónie v postihnutom laloku, pľúcnom segmente.
 • Ťažké respiračné zlyhanie.
 • Horúčka, ostrý úbytok hmotnosti, príznaky intoxikácie.

V prítomnosti metastatických lézií iných orgánov môžu byť sťažnosti na bolesť kostí, príznaky zlyhania obličiek, hormonálne krízy spôsobené metastázami v nadobličkách, neurologické poruchy, mentálne zmeny v prítomnosti metastáz v mozgu.

Diagnostické metódy

Nevyhnutné minimum diagnostických postupov na zistenie rakoviny pľúc zahŕňa:

 • Všeobecné klinické vyšetrenie - kompletný test krvi a moču, hodnotenie biochemických parametrov venóznej krvi.
 • Mikroskopické vyšetrenie sputa na zistenie rakovinových buniek adenokarcinómu, diferenciálna diagnostika s pľúcnymi léziami rôznej etiológie, napríklad tuberkulóza.
 • Röntgenové metódy: Röntgenový prieskum odhaľuje prítomnosť nádoru, rozšíreného mediastínu v dôsledku zväčšených lymfatických uzlín. Počítačová štúdia pľúc pomáha pri posúdení stupňa poškodenia, zohráva dôležitú úlohu pri správnom postavení nádorového procesu.
 • Bronchoskopia. Je to povinné diagnostické opatrenie, ktoré umožňuje v mnohých prípadoch vykonať biopsiu zamerania nádoru.
 • Sonografické vyšetrenie vnútorných orgánov je dôležité pre posúdenie prevalencie procesu. Umožňuje identifikovať metastatické lézie vo vnútorných orgánoch.
 • Biopsia je rozhodujúca pre stanovenie diagnózy onkologického procesu.
 • Ak existujú náznaky: bolesť v kostiach, neurologické poruchy, počítačové tomografické vyšetrenie alebo MRI mozgu, scintigrafia kostí, röntgenové vyšetrenie kostných štruktúr atď., Ďalšie vyšetrenia pomáhajú správne stanoviť fázu rakoviny.
 • PET CT má vysokú úroveň informácií na určenie rozsahu patologickej lézie.

Diagnóza adenokarcinómu pľúc v prítomnosti príznakov nádorových lézií sa stanovuje iba na základe cytologického alebo morfologického overenia procesu.

Liečebné metódy

Pri adenokarcinóme pľúc závisí liečba, jej taktika od veľkosti, berú do úvahy umiestnenie nádoru v pľúcach, štádium onkologického procesu stanoveného ako výsledok kompletného vyšetrenia, rozsah ochorenia, poškodenie iných orgánov a tkanív. Je spravidla komplexný, zahŕňa chirurgickú metódu, chemoterapeutické účinky, radiačnú terapiu.

Je potrebné liečiť onkologický proces v špecializovanej nemocnici, ktorá má všetky potrebné diagnostické, terapeutické a chirurgické zdroje. Komplexné, kombinované metódy terapie, obdobie obnovy vyžadujú vysoko kvalifikovaný personál, trvajú pomerne dlho.

Chirurgická liečba

Ak je možné vykonať radikálnu chirurgickú intervenciu, v prípade nádorov, ktorých šírenie zodpovedá 1-2, niekedy tretiu etapu, sa v prvej fáze liečby uskutoční operácia. Štandardné sú:

 • Časť pľúcnej resekcie - odstránenie segmentu, laloku, niekoľkých lalokov pľúc.
 • Úplné odstránenie jednej plúcky.

Onkologický objem intervencie nevyhnutne zahŕňa odstránenie regionálneho lymfatického aparátu.

chemorádiotarapia

Vykonáva sa buď po radikálnom chirurgickom zákroku, alebo sa používa ako nezávislý typ liečby pre pôvodne neoperovateľné, oneskorene diagnostikované procesy.

Obmedzenie používania chemoterapeutických liekov a ožarovacích metód je stav pacienta, ktorý neumožňuje prenos známych metód expozície a pokračuje v progresii nádorového procesu na pozadí vykonávanej liečby.

Rehabilitácia a prognóza

Obdobie rehabilitácie po chirurgickom zákroku pľúcneho karcinómu závisí od kompenzačných schopností tela. Najmenej jeden rok je však potrebný na to, aby sa telo vrátilo a naučilo sa žiť so zníženým objemom pľúcneho tkaniva. Pacienti potrebujú špecializovaný liečebný rehabilitačný kurz a musia sa tiež udržiavať na pravidelnej dispenzarizovanej kontrole vzhľadom na možnosť návratu a progresie ochorenia.

Prognóza rakoviny pľúc, najmä štádia 3-4, je nepriaznivá. Päťročné prežitie po všetkých štádiách po radikálnom liečení nie je vyššie ako 40%.

Po chirurgickom zákroku v prípade diferencovanej rakoviny 1. stupňa prežije päť rokov asi 65-70%, až 45% druhej fázy a najviac 15% tretej fázy.

Prevalencia procesu podľa miestneho stavu, prítomnosť metastatických postihnutých regionálnych lymfatických uzlín a dokonca ešte vzdialenejšie nádorové skríningy - spôsobujú nepriaznivú prognózu, znižujú pravdepodobnosť možnosti dlhotrvajúceho ochorenia bez ochorenia.

Pľúcny adenokarcinóm a prognóza na celý život

Adenokarcinóm pľúc je najbežnejšou formou nemalobunkového karcinómu pľúc. Vyskytuje sa u približne 40 percent všetkých prípadov malígneho pľúcneho ochorenia.

Zvážte hlavné príčiny tejto choroby, jej klinické príznaky, metódy diagnostiky, liečby a prevencie.

Prečo sa adenokarcinóm objavuje v pľúcach

Drvivý počet pacientov s touto chorobou sú muži. Niektorí z nich pracujú v nebezpečných odvetviach, fajčia veľa. Ženy majú oveľa menej pravdepodobnosti pľúcneho adenokarcinómu. Adenokarcinóm pľúc je multifaktoriálnym ochorením. Najcharakteristickejšie príčiny vzniku takejto choroby sú nasledovné:

 • fajčenie (je dokázané, že denné fajčenie zvyšuje riziko vzniku adenokarcinómu niekoľkonásobne);
 • chronické zneužívanie alkoholických nápojov;
 • ktorí žijú v oblastiach nepriaznivých pre životné prostredie (to zahŕňa napríklad blízkosť diaľnic, priemyselné objekty, ktoré znečisťujú ovzdušie, používanie kontaminovaných potravín a vody);
 • konzumácia karcinogénov s jedlom (a môžu byť konzumované rýchlym občerstvením, vyprážané jedlá);
  dlhodobý pobyt v prašných miestnostiach;
 • práca na výrobe azbestu;
 • žijúci v oblastiach bohatých na radón (takýto plyn vstupuje do pľúc, čo spôsobuje zlé zmeny);
 • poškodenie pľúc ionizačným žiarením;
 • chronické infekčné patológie pľúc (dokázalo sa, že zle liečená bronchitída alebo akútna respiračná vírusová choroba významne zvyšuje riziko vzniku adenokarcinómu u osoby);
 • nepriaznivá dedičnosť;
 • vek (najčastejšie sa táto choroba diagnostikuje u pacientov vo veku nad 60 rokov);
 • hormonálne lieky na liečbu mnohých chorôb (to je malý faktor).

Príznaky adenokarcinómu

Bohužiaľ, adenokarcinóm pľúc nie je charakterizovaný špecifickými príznakmi. Avšak po dôkladnom preskúmaní možno určiť jeho charakteristické črty:

 • strata chuti do jedla (v niektorých prípadoch úplné zmiznutie);
 • slabosť (niekedy závažná), únava, znížený výkon;
 • progresívna denná ospalosť;
 • úbytok hmotnosti;
 • progresívne zníženie počtu červených krviniek v tele.

Ide o charakteristické príznaky prekanceróznych zmien alebo stavov, keď už bola v pľúcach zistená mierna tvorba nádorov.

Ak sa liečba nezačne, v budúcnosti sa tieto znaky zvýšia. Okrem toho sa k nim pridajú ďalšie príznaky:

 • kašeľ, ktorý nie je spojený s akútnymi ochoreniami dýchacích ciest, ale produkuje veľké množstvo spúta (vďaka tomu sa u človeka uvažuje o vývoji malígneho procesu);
 • vydychovanie dýchavičnosti (a na prvýkrát sa objaví iba v stave fyzickej námahy, ale potom sa objaví počas pokoja);
 • bolesť a nepríjemné pocity na hrudníku;
 • zdurené lymfatické uzliny (najmä axilárne a submandibulárne);
 • mierny nárast teploty (opäť môže človek považovať za zima a začať užívať antibiotiká nekontrolovateľne, čo je prísne zakázané);
 • opakujúce sa choroby horných dýchacích ciest, ktoré sa ťažko liečia.

V neskorších štádiách sa objavia metastázy. Symptómy ochorenia budú závisieť od toho, aký druh orgánu v človeku je postihnutý rakovinou.

Aké sú štádiá tejto choroby

Pľúcny adenokarcinóm má také štádiá jeho vývoja:

 1. V prvej fáze je nádorová hmotnosť nevýznamná a je to len v pľúcach;
 2. V druhej fáze je veľkosť nádoru tiež malá. Napriek tomu sa stáva, že penetrácia metastáz v najbližších lymfatických uzlinách je pozoruhodná;
 3. V tretej fáze nádor ovplyvňuje celú plúc. Povinná prítomnosť metastáz lymfatických uzlín;
 4. Štvrtá etapa je zanedbávaná. Metastázy sa nachádzajú nielen v lymfatických uzlinách, ale aj vo vzdialených orgánoch. Ochorenie je zvyčajne veľmi zle liečiteľné, kvôli čomu je pravdepodobnosť smrti. Moderné terapeutické opatrenia pomáhajú vyrovnať sa s ochorením.

Ako sa diagnostikuje choroba

Ak sa včas začne diagnostika a choroba zistí včas, potom sa môže zabezpečiť úspešná liečba. Pre onkologické ochorenia to významne zlepšuje prognózu. Prirodzene veľa bude závisieť od toho, kto hľadá pomoc od lekára: ak vykoná všetky lekárske odporúčania, potom pravdepodobnosť úspešnej liečby bude maximálna.

Na zistenie choroby lekár aplikuje nasledujúce metódy:

 1. Röntgenové a fluoroskopické. Ide o najjednoduchšie diagnostické metódy, ktoré umožňujú pozorovať prítomnosť nebezpečnej formácie v pľúcach. Často môže dôjsť k náhodnému objaveniu nádoru u osoby.
 2. MRI a CT sú najrozvinutejšie diagnostické metódy. Lekár má možnosť preskúmať pľúca v rôznych projekciách a predpísať potrebnú liečbu. Je možné detegovať nádorové metastázy.
 3. Ultrazvuk sa považuje za jeden z hlavných postupov odporúčaných pacientom na diagnostiku. V súčasnosti sa predpokladá, že nie je dostatočne informatívny na diagnostiku patologických stavov rakoviny.
 4. Veľmi dôležitým vyšetrením je biopsia. Bez nej je ťažké si predstaviť detekciu onkologického procesu. Vzorka pre štúdiu môže určiť stupeň malignity nádoru. Súčasne pacient podstupuje bronchoskopiu (čo ďalej zvyšuje presnosť výsledkov vyšetrenia).

Distribúcia nádorov

Ak lekár diagnostikuje "vysoký diferenciálny adenokarcinóm", potom znamená, že štruktúra nádoru sa líši od zdravých. A táto choroba sa v tomto prípade nezjaví v raných štádiách svojho vývoja.

Pacient bude nepochybne narušený všeobecnými príznakmi ochorenia, ale zvyčajne ho nevedie k lekárovi, lebo ich obviňuje z chladu a únavy.

Treba poznamenať, že prognóza tohto karcinómu je oveľa lepšia.

So stredne diferencovaným karcinómom sú nádorové bunky už viac náchylné na zmenu. Ochorenie je omnoho nebezpečnejšie ako v prvom prípade, pretože existuje vysoké riziko vzniku nebezpečných komplikácií a šírenia metastáz.

Ak sa u pacienta vyvinie karcinóm nízkeho stupňa, znamená to, že jeho bunky sú zle porovnané s ostatnými. Pre lekára je veľmi ťažké posúdiť štruktúru a mechanizmus vývoja nádoru. To všetko sťažuje výber spôsobu liečby. Takýto nádor je charakterizovaný rýchlym rastom, vysokým stupňom agresivity.

Samozrejme, prognóza jej vývoja je najnepriaznivejšia.

Všeobecné zásady liečby choroby

Čím skôr sa pacient dostane k lekárovi, tým väčšia je šanca, že sa vyberie najefektívnejšia liečba. Jeho výsledok bude pre pacienta priaznivý.

Dobrou správou je, že nádory v počiatočnom štádiu dobre reagujú na liečbu a za predpokladu, že pacient dodržiava všetky odporúčania lekára, môžete dosiahnuť najnižšie riziko vzniku metastáz.

Úlohou liečby je kompletne odstrániť nádor, ako aj čo najviac predĺžiť život pacienta, zmierniť jeho utrpenie, ak z nejakého dôvodu to nemožno urobiť.

Prevádzka je povinná v prvej a druhej fáze. Bude to však najúčinnejšie, ak proces tvorby a šírenia metastáz do lymfatických uzlín a iných orgánov tela ešte nezačal. Keď takýto proces už začal, bude táto operácia neúčinná a v niektorých prípadoch nepraktická.

Na zlepšenie účinnosti liečby je pacientovi predpísaná radiačná liečba alebo chemoterapia. V pokročilých prípadoch je indikovaná paliatívna liečba.

Prevencia ochorenia súvisí predovšetkým s výnimkou vystavenia škodlivým faktorom. A predovšetkým musíte prestať fajčiť. Je tiež potrebné vyhnúť sa dlhodobému pobytu v prašných a znečistených oblastiach a včas liečiť akútne patologické stavy horných dýchacích ciest.

Je celkom možné, že sa človek zachráni pred škodlivými faktormi rozvoja nádoru tým, že vedie zdravý životný štýl a pravidelne vyšetruje lekár.

Ak nájdete chybu, vyberte textový fragment a stlačte Ctrl + Enter.

Adenokarcinóm pľúc: príčiny, symptómy, diagnóza, liečba, prognóza všetkých fáz

Okrem iných onkologických procesov v dýchacom systéme predstavuje adenokarcinóm takmer tretinu prípadov a niektorí vedci sa domnievajú, že aspoň 40%. V prípade nefajčiarov sa rakovinové procesy v pľúcach vyskytujú najčastejšie práve v tomto scenári. Histologické vyšetrenie adenokarcinómu sa prejavuje uzly hnedého, šedého, žltkastého odtieňa s oddelenými priehľadnými prvkami. Často periférna forma je sprevádzaná jazvou.

Typy a typy

Adenokarcinóm pľúc je kolektívny koncept, ktorý kombinuje niekoľko typov rakovinových procesov. Pri normálnom adenokarcinóme sú v tkanivách prítomné papily, tubuly, pevné acinárne štruktúry vrátane buniek, ktoré vytvárajú slizničné látky. Vysoko diferencované žľazy sú kombinované s nízkymi diferenciovanými.

Acinárna forma je často tvorená žľazovitými prvkami, ktoré sa navzájom líšia svojou veľkosťou, tvarom. Papilárny adenokarcinóm je forma choroby, pri ktorej sa papuly a tuberkulózy tvoria vo vnútri komplexov žliaz a tubulov. Pevná možnosť je podobná procesu rakoviny veľkých buniek. Pri takom adenokarcinóme pľúc sa nevyskytujú žľazy, papilárne elementy. Toto ochorenie je zle diferencované, zatiaľ čo acinárne a papilárne typy patria do skupiny s vysokou diferenciáciou.

Adenokarcinóm pľúc je veľká, obrovská, číra bunka, kombinovaná s žľazovými a plochými bunkami. Možný karcinoidný nádor.

Ako si všimnúť?

Keď sa choroba práve začína rozvíjať, neexistujú žiadne charakteristické prejavy. Nádor rastie, pacient postupne začne rušiť nevysvetliteľný kašeľ. Zároveň sa vylučuje veľké množstvo spúta, často s prídavkom krvi. Dyspnoe starostí, bolesť na hrudníku, rozrušený hlas. S adenokarcinómom pľúc sa lymfatické uzliny stávajú väčšími. Výskyt pleurisy, zápal pľúc sa zvyšuje. Často pacient zaznamená mierne zvýšenú teplotu. Existuje prudká strata hmotnosti.

Na čo sa spoliehať?

Prognóza pľúcneho adenokarcinómu pri oneskorenej detekcii ochorenia je nepriaznivá, najmä ak sa nepraktizuje vhodná liečba. V priemere trvá približne pol roka na zväčšenie veľkosti nádoru. Pretože novotvar robí rýchlo, je charakteristické, že aktívne šíri metastázy v tele.

Keď adenokarcinóm ovplyvňuje kostné tkanivo, pečeň, nadobličkové žľazy. Možná infekcia mozgu. Päťročné prežitie sa odhaduje na priemerne 15%.

Pomôžte pacientovi

Liečba pľúcneho adenokarcinómu sa vyberá na základe stupňa pokroku ochorenia. Ak je možné identifikovať vzdelanie v primárnej fáze, pacient je poslaný na operáciu. Lekár určuje lokalizáciu procesu nádoru, rozmery formácie. Pri vyhodnotení získaných informácií sa v konkrétnom prípade efektívnejšie rozhodne úplne odstrániť segment, pľúcny lalok alebo orgán. Aby sa minimalizovalo riziko recidívy, je potrebné odstrániť uzly blízkeho lymfatického systému.

V štádiu 4 sa adenokarcinóm pľúc nemôže vyliečiť operáciou. V predchádzajúcich krokoch môže byť takáto intervencia z rôznych dôvodov kontraindikovaná. Ak nie je možné operovať pacienta, predpisujú sa chemoterapia a žiarenie. Hlavným cieľom podujatia je spomaliť priebeh tohto stavu.

Charakteristiky rozšírenia choroby

Ako ukazujú štatistické štúdie, častejšie z vlastnej skúsenosti sa dozvedia, čo je adenokarcinóm pľúc, muži. Je známe, že existuje vyššie riziko vzniku ochorenia, ak je osoba pri práci nútená prichádzať do kontaktu s nebezpečnými, škodlivými faktormi. Pravdepodobnosť vzniku rakoviny je väčšia, ak osoba fajčí. Počet žien s adenokarcinómom je výrazne nižší ako počet silnejších pohlaví.

Ako dokázali lekári, keď študuje to, čo je adenokarcinóm pľúc, choroba je vyvolaná množstvom faktorov. Patrí medzi ne fajčenie - tento zvyk, ako to jasne dokazujú špecifické štúdie, zvyšuje riziko rakoviny niekoľko desiatokkrát. Nebezpečenstvo je vyššie, ak osoba pravidelne pije, konzumuje výrobky, ktoré obsahujú karcinogény, dlho je v prašnom priestore alebo je nútená pracovať s azbestom.

Venujte pozornosť!

Pravdepodobnosť periférneho pľúcneho adenokarcinómu je vyššia, ak osoba žije v nepriaznivej environmentálnej situácii, v blízkosti diaľnic, priemyselných zariadení a tiež zanechá špinavé potraviny a vodu. Ohrozenia sú väčšie, ak je oblasť kontaminovaná radonom, pľúca sú vystavené ionizujúcemu žiareniu.

Štúdie ukázali, že onkológia je pravdepodobnejšia, ak osoba trpí chronickými ochoreniami pľúc alebo existuje genetická predispozícia k onkológii. Častejšie je adenokarcinóm zistený u ľudí starších ako šesťdesiat rokov. Medzi sekundárne faktory patrí použitie hormonálnych liekov.

príznaky Vlastnosti

Pretože neexistujú žiadne charakteristické príznaky onkológie, adenokarcinóm sa v počiatočnej fáze zisťuje zriedkavo. Je známe, že u niektorých pacientov zmizla chuť do takej miery, že ľudia vôbec odmietali jesť. Niekedy sa vyskytujú veľmi výrazné slabosti, pracovná kapacita klesá, človek veľmi unavený. Počas dňa sa často vtiahne do spánku a váha sa postupne znižuje. V laboratórnych štúdiách môžete zaznamenať postupné zníženie krvi červených krviniek. Všetky tieto prejavy sú charakteristické pre rôzne onkologické ochorenia, môžu naznačovať svoj prístup alebo atypické procesy, ktoré už začali.

Ak ignorujete primárne prejavy, postupne sa pripájajú ďalšie príznaky onkológie. Adenokarcinóm sa prejavuje ako nepohodlie v hrudníku. Lymfatické uzliny rastú obzvlášť silne pod čeľusťou a v podpazuší. Ak je adenokarcinóm doprevádzaný respiračnými ochoreniami, ich liečba je stále viac a viac ťažká raz.

Časom rakovinový proces vedie k vzniku metastáz. Charakteristiky vzhľadu v tomto štádiu sú determinované lokalizáciou sekundárnych ohniskov. V tomto štádiu je adenokarcinóm pľúc ťažko liečiteľný.

Krok za krokom

Primárnym štádiom adenokarcinómu je malý nádor lokalizovaný striktne v pľúcach. Druhá fáza - nádor malého rozsahu, lymfatické uzliny v okolí sú ovplyvnené metastázami. Tretia etapa je infekcia pľúc úplne, metastázy sú pozorované v lymfatickom systéme.

Najviac zanedbávaným variantom je štvrtá fáza ochorenia. Štúdie odhaľujú metastázy v lymfatických uzlinách a rôznych vnútorných orgánoch. Liečebný kurz je veľmi ťažký, pravdepodobnosť smrti je vysoká. Je pravda, že najúčinnejšie moderné techniky dávajú istú šancu na úspešnú liečbu.

Niektoré štúdie

Podozrenie na adenokarcinóm, lekár predpisuje röntgen. Tento prístup, najjednoduchší, je dostupný takmer v každej klinike a umožňuje určiť prítomnosť pochybnej oblasti v pľúcach, ktorá môže byť nádorom. Nie je nezvyčajné, aby bol pacient odkazovaný na röntgenový obraz pacienta nie kvôli podozreniu na adenokarcinóm, ale z iných dôvodov a len náhodou je zistená malígna forma.

Na objasnenie prípadu pomocou MRI, CT. V súčasnosti tieto metódy poskytujú najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie o stave pacienta. Lekár skúma pľúca v rôznych uhloch, projekcie. Na základe získaných informácií je možné určiť, ktorá liečba prinesie najlepšie výsledky. MRI, CT - spôsoby, akými môžete identifikovať metastázy, ak už existujú.

Objasňujúce podmienky

Ultrazvuková diagnostika je ďalšou populárnou metódou na hodnotenie stavu pacienta. V súčasnosti sa ultrazvuk uskutočňuje u všetkých jedincov, ktorí majú adenokarcinóm. Predpokladá sa, že samotný ultrazvuk na identifikáciu presnej diagnózy nie je informatívny, ale poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa vyššie uvedených diagnostických metód.

Biopsia je mimoriadne dôležitá metóda analýzy. Bez takejto štúdie nie je možné presne diagnostikovať nádorové ochorenie akéhokoľvek typu. Z pacientovho tela sa odoberajú vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie na určenie úrovne malignity, charakteristík atypických buniek. Počas biopsie sa uskutočňuje bronchoskopia, ktorá skúma stav bronchiálneho stromu zvnútra. To vám umožní získať čo najpresnejšie informácie o procese vývoja.

odlíšenie

Je možná vysoká úroveň diferenciácie. V tomto prípade sú atypické bunky, ktoré tvoria adenokarcinóm, vo svojej štruktúre čo najbližšie k zdravým. V počiatočnom štádiu sa takáto choroba nezjavuje. Niektoré spoločné príznaky budú, ale mnohí nevenujú pozornosť, zmäteniu rakoviny s bežnou chrípkou, chronickou únavou. Vo všeobecnosti vysoká úroveň diferenciácie atypických buniek naznačuje dobrú prognózu.

Mierna úroveň diferenciácie nádorových buniek znamená významné odchýlky od normálnej štruktúry. Takýto adenokarcinóm je nebezpečný, môže spôsobiť komplikácie. Vysoká pravdepodobnosť metastatických infekcií vnútorných orgánov.

Nízkokvalitný adenokarcinóm je diagnostikovaný, ak atypické bunky sú veľmi odlišné od zdravých. Pre doktora je mimoriadne problematické posúdiť štruktúru vzdelávania, špecifiká jeho vývoja, a preto je ťažké nájsť úspešný terapeutický kurz. Nízkokvalitný adenokarcinóm je náchylný na výbušný rast, zvýšenú agresivitu. Prognóza s ňou je najnepriaznivejšia.

Pravidlá terapie

Najlepšie predpovede sú pre niekoho, kto sa v počiatočnej fáze obrátil na lekára. Pravdepodobne bude výsledok pozitívny. V počiatočnom štádiu adenokarcinóm dobre reaguje na liečbu, ak pacient nasleduje kurz vyvinutý odborníkom. Lekár si myslí o opatreniach na úplné odstránenie znovuzrodených buniek z tela. Úlohou kurzu je poskytnúť pacientovi maximálnu dĺžku života. Ak nie je možné vyliečiť, terapia sa vyberie tak, aby symptómy ochorenia boli tolerované relatívne ľahko a bezbolestne.

Operácia je možná v prvom, druhom štádiu nádorového novotvaru. Účinným opatrením bude, ak neexistujú žiadne metastázy do vzdialených orgánov. Ak sa rozšírenie v tele začalo, účinnosť operácie je príliš nízka, takže vo väčšine prípadov nie je tento prístup k liečbe vhodný.

Nuansy prípadu

Adenokarcinóm sa môže lokalizovať v rôznych orgánoch a tkanivách ľudského tela. Výnimkou sú cievy a spojivové tkanivá. Hoci sa vo väčšine prípadov vyskytuje rakovina u ľudí vo veku nad 60 rokov, všetky vekové skupiny pravdepodobne ochorejú. Charakteristiky prejavu adenokarcinómu u detí a dospelých, dospelých, starších osôb sa nelíšia.

V niektorých prípadoch je možné podozrenie na adenokarcinóm spútom, ktorý je charakterizovaný nepríjemným zápachom. V sekrétoch nájdete stopy atypických buniek. V praxi, kvôli spúte, len málo percent pacientov prichádza k lekárom. Niekedy sa pacienti obávajú opuchu krku, tváre. Môľe to byť chrapľavý. Ak sa adenokarcinóm vyvíja veľmi rýchlo, zvyšuje sa pravdepodobnosť vnútorného krvácania.

Liečba adenokarcinómu je možná len na špecializovaných klinikách s použitím produktov farmaceutického priemyslu a špeciálnych pomôcok. Samošetrenie takejto rakoviny doma nemôže byť v princípe úspešné, bude to len strata drahocenného času, zrýchli smrť.

Pľúcny adenokarcinóm: príznaky a liečba

Adenokarcinóm pľúc - hlavné príznaky:

 • Zdurené lymfatické uzliny
 • Nedostatok vzduchu
 • Teplota klesá
 • Strata hmotnosti
 • Strata chuti do jedla
 • Bolesť na hrudníku
 • únava
 • Kašeľ krvi
 • Puffiness tváre
 • hemoptysis
 • zachrípnutie
 • Kašeľ s hlienom
 • Vlhký kašeľ
 • Opuch krku
 • Nepríjemná vôňa
 • Hrdlo nepohodlie

Adenokarcinóm pľúc (rakovina žalúdočnej žlazy) je rakovina nemalobunkových buniek, diagnostikovaná u 40% všetkých onkologických pľúcnych ochorení. Hlavným nebezpečenstvom tohto patologického procesu je to, že je vo väčšine prípadov asymptomatické. Muži vo vekovej skupine 50-60 rokov sú najviac náchylní na túto chorobu. Včasná liečba nespôsobuje komplikácie.

etiológie

Lekári poznamenávajú, že táto choroba je u mužov najčastejšie diagnostikovaná, čo môže byť spôsobené nákladmi na prácu, nadmernou konzumáciou nikotínu a iných tabakových výrobkov.

Etiológia tejto choroby je dobre študovaná. Predisponujúce faktory onkologického procesu sú nasledujúce:

 • fajčenie;
 • nadmerná konzumácia alkoholických nápojov;
 • systematická konzumácia mastných, pikantných, slaných a rýchlych potravín;
 • environmentálne charakteristiky miesta bydliska (umiestnené v blízkosti priemyselných zariadení, zlá environmentálna situácia vo všeobecnosti);
 • vdýchnutie toxických látok;
 • dlhodobá hormonálna liečba;
 • chronické ochorenie pľúc;
 • genetická predispozícia.

Treba poznamenať, že mierne diferencovaný adenokarcinóm pľúc sa môže vyvinúť aj u ľudí s minimálnym fajčením alebo u tých, ktorí nefajčia vôbec. S oslabeným imunitným systémom stačí byť pasívnym fajčiarom, aby bol ohrozený.

klasifikácia

Stupeň diferenciácie odlišuje tieto formy ochorenia:

 • mierne diferencované;
 • vysoko diferencované;
 • zle diferencované.

Pre vysoko diferencovanú formu zahŕňajú ochorenia s aktívnou tvorbou hlienu. Vývoj štruktúry žliaz-hlien je charakteristický pre miernu formu. Nízkokvalitný adenokarcinóm pľúc je charakterizovaný prítomnosťou hlienotvorných polygonálnych buniek.

Taktiež v závislosti od rozsahu lézie existujú štyri fázy vývoja onkologického procesu:

 • prvá - neexistujú žiadne metastázy, veľkosť nádoru nie je väčšia ako 3 centimetre;
 • druhá - veľkosť nádoru dosahuje 6 centimetrov, je diagnostikovaná prítomnosť metastáz v bronchopulmonálnych uzlinách;
 • tretí - veľkosť nádoru je viac ako 6 centimetrov, onkologický proces zachytáva celý lalok pľúc;
 • po štvrté, nádorový proces sa rozširuje na druhú pľúc, začína vývoj rakoviny pleurisy.

Liečba je najúčinnejšia v prvom alebo druhom štádiu vývoja pľúcneho ochorenia. Ak je pacientovi diagnostikovaný štvrtý stupeň ochorenia, nedôjde k úplnému zotaveniu. Terapia v tomto prípade je zameraná na udržanie života pacienta.

symptomatológie

V počiatočnom štádiu vývoja ochorenia, vo väčšine prípadov, asymptomatické. Klinický obraz sa tiež môže líšiť od všeobecných znakov v závislosti od umiestnenia nádoru a od štádia lézie.

Pri vývoji patológie sa môžu objaviť nasledovné príznaky:

 • dlhotrvajúci kašeľ s hlienom, ktorý má nepríjemný zápach;
 • nepohodlie a bolesť v hrudníku;
 • nedostatok vzduchu;
 • nestabilná telesná teplota;
 • opuch tváre a krku;
 • únava;
 • strata chuti do jedla av dôsledku toho prudká strata hmotnosti;
 • chrapľavý v jeho hlase;
 • rozšírené lymfatické uzliny;
 • časté pleurisy.

Ak dôjde k rýchlemu rastu nádoru, môže sa u pacienta vyvinúť pľúcne krvácanie. S týmto klinickým obrazom by ste mali ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Samoliečenie je prísne kontraindikované.

diagnostika

Včasná diagnóza tejto choroby dokáže takmer úplne vyliečiť pacienta. Je však takmer nemožné, pretože v počiatočnom štádiu je choroba asymptomatická.

Spočiatku lekár vykoná osobnú prehliadku a zistí históriu pacienta, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje. Pre presnú diagnostiku pomocou nasledujúcich výskumných metód:

 • CT a MRI hrudníka;
 • všeobecné a biochemické vyšetrenie krvi;
 • cytológia sputa;
 • hrudný röntgen;
 • röntgen hrudníka;
 • biopsia;
 • bronchoskopia;
 • odber krvi na testovanie nádorových markerov.

Podľa výsledkov testov doktor dokáže presne určiť poddruh a štádium vývoja tohto patologického procesu.

liečba

Liečba pľúcneho adenokarcinómu má zmysel len počas počiatočných štádií vývoja onkologického procesu. Vo všeobecnosti sa taktiky liečby vyberajú na základe umiestnenia a stupňa poškodenia pravého alebo ľavého pľúca.

Liečba rakoviny žliaz môže spravidla zahŕňať:

 • operatívny zásah;
 • radiačná terapia;
 • chemoterapia.

Oddelene by sa mala priradiť chirurgická liečba. V závislosti od stupňa poškodenia sa používa jedna z nasledujúcich metód:

 • segmentektómia - odstránenie iba postihnutej časti pľúc;
 • lobektómia - odstránenie laloku pľúc;
 • pulmonektómia - odstránenie celého orgánu.

Zvyčajne sa posledný typ prevádzkovej intervencie používa iba v tretej, niekedy iv štvrtej fáze. Treba poznamenať, že operácia sa neuskutočňuje, ak sú metastázy umiestnené v blízkosti priedušnice alebo pacient má súbežné ochorenia kardiovaskulárneho systému.

Lieková terapia ako samostatný typ liečby sa v tejto patológii nepoužíva. Lekár zvyčajne predpisuje po operácii určité lieky, aby sa telo pacienta zotavilo čo najrýchlejšie. Pokiaľ ide o používanie tradičnej medicíny, v tomto prípade nemôžeme spochybniť.

výhľad

Najlepšia prognóza na liečbu sa podáva, ak je pacient diagnostikovaný s fázou 1-2. Operácia alebo jeden z vyššie uvedených typov terapií prináša pozitívne výsledky. Celkové prežitie je 60-70%.

V prípade rakoviny v tretej fáze prognózy nie sú upokojujúce. Táto operácia môže viesť k čiastočnému zotaveniu. Podľa štatistík celkové prežitie v tomto štádiu rakoviny je 20-25%.

Štvrtá fáza adenokarcinómu pľúc má extrémne negatívne predpovede. Operácia sa v tomto prípade nevykonáva. Terapia je zameraná len na udržanie ľudského života. Miera prežitia je 2-3%.

prevencia

Zabránenie rakoviny pľúc žľazy je oveľa jednoduchšie ako liečenie. S cieľom minimalizovať riziko vývoja daného onkologického procesu by sa v praxi mali uplatňovať tieto preventívne pravidlá:

 • úplné zastavenie fajčenia;
 • Vyhnite sa dlhodobému pobytu v prašných, zle vetraných miestnostiach;
 • včasné a správne liečenie vírusových ochorení;
 • správna výživa;
 • mierne pravidelné cvičenie;
 • Zabráňte kontaktu s nebezpečnými karcinogénmi, ako je arzén, radón, azbest, nikel.

Tiež nezabudnite na pravidelný prechod fluorografie. To pomôže zistiť chorobu v počiatočnom štádiu, čo umožňuje jej úplné vyliečenie. Pri prvých príznakoch by sa mala vyhľadávať lekára a nemala by sa liečiť samostatne.

Ak si myslíte, že máte adenokarcinóm pľúc a symptómy charakteristické pre túto chorobu, potom vám môžu pomôcť lekári: pulmonológ, onkológ.

Tiež odporúčame použiť našu on-line diagnostiku chorôb, ktorá vyberá možné ochorenia na základe zaznamenaných symptómov.

Pľúcna tuberkulóza je ochorenie spôsobené baktériami druhu Mycobacterium, ktoré objavil Robert Koch v roku 1882. Jedná sa o 74 druhov, prenášaných cez vodu, pôdu, od chorého po zdravého človeka. Formou choroby, ktorej sú ľudia najviac náchylní, je presne pľúcna tuberkulóza, pretože hlavný druh prenosu baktérií je vo vzduchu.

Pľúcna alveolitída je chorobný proces, počas ktorého sú ovplyvnené alveoly, po ktorom nasleduje tvorba fibrózy. Pri tejto poruche dochádza k zahusteniu tkaniva orgánu, čo neumožňuje plnú funkciu pľúc a často vedie k nedostatku kyslíka. Ostatné orgány v tomto čase tiež úplne nedostávajú kyslík, čo zase porušuje metabolizmus.

Mediastinálny nádor je novotvar v mediastinálnom priestore hrudníka, ktorý sa môže líšiť v morfologickej štruktúre. Benígne novotvary sú často diagnostikované, ale približne každý tretí pacient má onkológiu.

Lymfóm nie je špecifickou chorobou. Ide o celú skupinu hematologických porúch, ktoré vážne ovplyvňujú lymfatickú tkanivu. Pretože tento typ tkaniva sa nachádza takmer v celom ľudskom tele, môže sa v každej oblasti vytvoriť malígna patológia. Možné poškodenie aj vnútorných orgánov.

Wegenerova granulomatóza je podtyp systémovej nekrotickej vaskulitídy, ktorá postihuje hlavne tkanivá a cievy horných dýchacích ciest. V hlavnej rizikovej skupine tohto patologického procesu sú muži a ženy od 25 do 40 rokov. So všeobecnou formou patológie je klinická prognóza mimoriadne nepriaznivá.

S cvičením a temperamentom môže väčšina ľudí robiť bez medicíny.

Adenokarcinóm pľúc

Pľúcny adenokarcinóm je histologický variant bronchopulmonárneho karcinómu reprezentovaný malígnym glandulárnym epitelom. Patognomický klinický príznak adenokarcinómu pľúc je kašeľ s veľkým množstvom sputa; hemoptýza, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, opuchnuté lymfatické uzliny, podkožný stav. Proces nádoru môže byť podozrený na základe údajov z röntgenového, CT snímok pľúc, bronchoskopie, avšak diagnózu možno potvrdiť až po vykonaní morfologickej štúdie materiálu. V závislosti od štádia adenokarcinómu pľúc sa vykonáva chirurgická liečba, chemoterapia, rádioterapia alebo ich kombinácia.

Adenokarcinóm pľúc

Pľúcny adenokarcinóm je malígny nádor pochádzajúci z žľazových štruktúr alveol a priedušiek. Adenokarcinóm je najbežnejší morfologický typ rakoviny pľúc, ktorý je diagnostikovaný v pulmonológii v 35-40% prípadov. Najčastejšia histologická forma je u mužov vo veku nad 60 rokov. V 70% prípadov sa novotvary vyvíjajú z bazálnych buniek malých priedušiek a majú periférnu lokalizáciu; oveľa menej často pochádza zo slizníc veľkých priedušiek a nachádza sa v strede. Adenokarcinóm pľúc má tendenciu k rýchlej progresii - ak sa nechá neliečiť, do šiestich mesiacov sa jeho veľkosť môže zdvojnásobiť.

Príčiny pľúcneho adenokarcinómu

Na rozdiel od iných malígnych nádorov pľúc riziko adenokarcinómu nezávisí od dĺžky aktívneho fajčenia. U nekuřáckých pacientov sa nádor obvykle rozvíja na pozadí obmedzenej pľúcnej fibrózy. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí pasívna inhalácia cigaretového dymu, prachu, radónu, rôznych prchavých karcinogénov. Pneumokonióza, najmä azbestóza, zvyšuje desaťnásobné riziko adenokarcinómu pľúc.

V etiológii glandulárnych nádorov nie je vylúčená úloha vírusov ovplyvňujúcich bronchiálny epitel, spôsobujúcich poškodenie DNA a aktiváciu protoonkogénov. Pravdepodobnosť vzniku adenokarcinómu stúpa na pozadí dlhodobej hormonálnej liečby, benígnych pľúcnych nádorov a COPD. Genetická predispozícia k rozvoju rakoviny pľúc je tiež možná.

Klasifikácia pľúcneho adenokarcinómu

Podľa stupňa diferenciácie sú adenokarcinómy pľúc rozdelené na vysoko, mierne a zle diferencované. Vysoko diferencované typy zahŕňajú acinárne a papilárne adenokarcinómy pozostávajúce z buniek, ktoré aktívne tvoria hlien. Nádory s miernym stupňom diferenciácie majú štruktúru žliaz-pevnú; iba časť buniek tvorí v nich hlien. Prítomnosť pevných štruktúr a polygónnych buniek tvoriacich hlien je charakteristická pre mikroskopický obraz zle diferencovaných pľúcnych adenokarcinómov. Bronchioolveolárna rakovina sa izoluje do samostatného druhu, v ktorom sa nádor šíri pozdĺž stien koncových bronchiolov a alveol.

V závislosti od rozsahu lézie existujú štyri stupne pľúcneho adenokarcinómu.

Stupeň I - veľkosť nádoru menšia ako 3 cm, jeho prevalencia je obmedzená na jeden segment pľúc alebo segmentálny bronchus; žiadne metastázy

Stupeň II - veľkosť nádoru nepresahuje 6 cm, prevalencia nepresahuje limity pľúcneho segmentu alebo segmentálneho bronchu; určená prítomnosťou metastáz v bronchopulmonárnych lymfatických uzlinách

Stupeň III - veľkosť tvorby viac ako 6 cm, proces nádoru zachytáva celý lalok, lalok alebo hlavný bronchus; metastázy v tracheobronchiálnych, paratracheálnych a bifurkačných lymfatických uzlinách

Štádium IV - nádor sa šíri do inej pľúc, susedných anatomických štruktúr; lokálna a vzdialená metastáza pľúcneho adenokarcinómu, je možné vyvolať pleuristický stav rakoviny.

Symptómy pľúcneho adenokarcinómu

V počiatočnom štádiu vývoja je adenokarcinóm pľúc takmer asymptomatický. S nárastom veľkosti nádoru sa objavuje pretrvávajúci kašeľ s hojnou sekréciou sliznice hlienu, hemoptýzou. Pri periférnom rakovine pľúc sú najčastejšie bolesť na hrudníku a dýchavičnosť. v neskorších štádiách môže dôjsť k pleuríze. Pri centrálnej lokalizácii s endobronchiálnym rastom nádoru, dýchavičnosti, dychovej dýchavičnosti sa objavuje obštrukčná pneumónia. Z dôvodu porušenia výmeny plynov v bronchioalveolárnom karcinóme sa objavujú príznaky respiračného zlyhania (hypoxémia, dýchavičnosť), kašeľ s veľkým množstvom spúta.

Časté prejavy vyskytujúce sa vo všetkých variantoch pľúcneho adenokarcinómu zahŕňajú nevysvetliteľný stav subfebrilu, recidivujúcu pneumóniu a pleurisitu, poruchy hlasu (dysfónia), lymfadenitídu a lymfangitídu, prudkú stratu telesnej hmotnosti bez osobitného úsilia. Adenokarcinóm pľúc je charakteristický pre včasný výskyt metastatických ložísk v pečeni, kostiach, mozgu, nadobličkách.

Diagnóza pľúcneho adenokarcinómu

Štandard pre diagnostiku rakoviny pľúc je kombinácia röntgenových a endoskopických údajov, podporovaných výsledkami morfologického výskumu. Na vyšetrení je snímok pľúcneho adenokarcinómu detegovaný vo forme zaobleného tieňa, niekedy môže byť určený pleurálny výpotok. Radiologické príznaky bronchiolaroolárnej rakoviny sú obmedzené oblasti tmavnutia pásikovitými zónami so zvýšenou transparentnosťou alebo viacnásobnými ohniskovými ložiskami.

Presnejšie informácie o umiestnení nádoru, záujme lymfatických uzlín a orgánov mediastína nám umožňujú získať CT pľúc. Bronchoskopia s biopsií je najviac informatívna pre centrálnu polohu pľúcneho adenokarcinómu. Avšak aj pri periférnom raste nádoru počas endoskopického vyšetrenia možno získať bronchiálne sekrécie na cytologické vyšetrenie. V niektorých prípadoch je všeobecný algoritmus na diagnostiku rakoviny pľúc doplnený ultrazvukom pleurálnej dutiny, torakocentézou a preskálnou biopsií.

Liečba a prognóza pľúcneho adenokarcinómu

Taktika liečby sa vyberá na základe umiestnenia a štádia adenokarcinómu pľúc. Pri absencii vzdialených metastáz je prvým štádiom zvyčajne chirurgická intervencia, ktorej objem sa môže meniť od resekcie časti pľúc (segmentektómia, lobectómia alebo bilobectómia) až po odstránenie celých pľúc (pneumonektómia s lymfadenektómii). Okrem chirurgického zákroku, alebo ak nie je možné vykonať tento chirurgický zákrok v dôsledku zanedbania procesu alebo závažnosti stavu pacienta, je predpísaná polychémoterapia a rádioterapia.

Neskorá diagnóza a nedostatočná liečba sú nepriaznivými prognostickými faktormi: päťročná miera prežitia v tomto prípade nepresahuje 10-15%. U pacientov, ktorí podstúpili resekciu pľúc v jednom alebo druhom objeme, je tento ukazovateľ výrazne vyšší - 50-80%.

Čo je adenokarcinóm pľúc a ako dlho bude človek žiť?

Pľúcny adenokarcinóm postihuje až tridsaťpäť percent ľudí s rakovinou pľúc. Toto je rakovina, ktorá sa vyvíja z žalúdočného tkaniva priedušiek a pľúc. Zloženie buniek neoplazmových - glandulárnych štruktúr, navzájom kombinovaných. Často je nádor lokalizovaný na povrchu malých priedušiek, ale niekedy postihuje aj veľké prieduchy. V závažných prípadoch je ovplyvnený celý bronchopulmonálny systém.

Trikrát častejšie je vývoj rakovinového procesu zaznamenaný u mužov vo veku od 50 rokov do 60 rokov. Počas tohto typu rakoviny sa v pľúcach vyskytuje početné uzliny, z ktorých každá má rozdielnu veľkosť a hustotu. Neoplazmy sú prevažne sivé, ale niekedy môžu mať biele alebo žltohnedé odtiene. Aj v nádoroch sú bunky, ktoré nemajú farbu, takže niektoré oblasti nádoru sú priehľadné.

dôvody

Na rozdiel od iných onkologických ochorení, ktorých etiológia nebola úplne skúmaná, môžu vedci takmer s absolútnou presnosťou odpovedať na otázku "prečo vzniká rakovina pľúc". Príčiny a faktory tejto onkologickej patológie zahŕňajú:

 • karcinogénne účinky tabakového dymu s aktívnym a pasívnym fajčením;
 • závislosť od alkoholu;
 • zneužívanie nezdravých potravín (pikantné, slané, mastné a nevyžiadané jedlá);
 • žijúcich v ekologicky znečistených oblastiach;
 • pracovať v nebezpečnej výrobe;
 • chronické ochorenie pľúc.

Veľmi dôležitá je genetická predispozícia. Človek má väčšiu pravdepodobnosť rakoviny pľúc, ak niekto z rodiny už má túto chorobu.

klasifikácia

Pľúcne nádory sú klasifikované podľa stupňa diferenciácie. A tak môže byť diagnostikovaná osoba:

 1. Zle diferencovaný pľúcny adenokarcinóm;
 2. Mierne diferencovaný adenokarcinóm;
 3. Vysoko diferencovaná forma adenokarcinómu.

Čím vyšší je tento stupeň, tým väčší je zhubný onkologický proces a horšia prognóza pre pacienta. Vysoko diferencované nádory aktívne produkujú hlien s miernym rozlíšením, štruktúra nádoru je žliaz-sliznica a v nízko diferencovaných nádoroch sú prítomné hlien-tvoriace polygonálne bunky.

štádium

Z hľadiska veľkosti nádoru a rozsahu šírenia rakovinového procesu existujú štádiá rakoviny pľúc:

 1. V prvej fáze je veľkosť nádoru menšia ako tri centimetre. Nádor je lokalizovaný v jednom segmente a nemetastázuje.
 2. V druhej fáze veľkosť nádoru nepresahuje 6 centimetrov. Novotvar je tiež obmedzený na jeden segment, ale môžu existovať metastázy v bronchopulmonárnych lymfatických uzlinách.
 3. Počas tretej fázy je nádor v priemere viac ako šesť centimetrov, malígne bunky sú lokalizované na jednom laloku pľúc, v lymfatických uzlinách bifurkačnej alebo paratracheálnej oblasti sú metastázy.
 4. Rakovina pľúc štvrtého stupňa je najťažšia a ďalšie pľúca sú ovplyvnené, zhubný proces sa presúva do blízkych štruktúr. Metastázy môžu postihnúť vzdialené orgány, objavuje sa pleurálna rakovina.

Čím skôr je prieskum vykonaný, tým väčšia je pravdepodobnosť vyliečenia, pretože prognóza sa zhoršuje s nárastom štádia ochorenia.

príznaky

V počiatočných štádiách chýbajú symptómy pľúcneho adenokarcinómu alebo sú také nevýznamné, že ich pacient nevenuje pozornosť. Prvé prejavy rakoviny žlčových ciest nie sú typické a môžu sa vyskytnúť pri mnohých iných ochoreniach:

 • človek sa rýchlo unaví;
 • zníženie pracovnej kapacity;
 • neustále chcú spať;
 • strata chuti do jedla;
 • úbytok hmotnosti a vyčerpanie tela.


S rastom nádoru sa pridajú ďalšie príznaky ochorenia:

 • krv sa objavuje v spúte;
 • začína konštantný kašeľ s hojným spútom;
 • opuch tváre a krku;
 • neustále bolest na hrudi;
 • osoba sa stáva nepokojnou;
 • je dýchavičnosť aj pri menšej námahe;
 • regionálne lymfatické uzliny zapálené;
 • často sa rozvinú zápal pľúc a pleurisy, ktoré sa ťažko liečia.

Tiež symptómy závisia od toho, ktoré orgány postihli metastázu. Ak nevenujete pozornosť na prvé príznaky, potom na rok môže byť žalúdočná rakovina pľúc štyrikrát väčšia.

diagnostika

Na identifikáciu ochorenia je potrebná diagnóza v pulmonológii:

 1. Laboratórne testy - cytológia sputa, všeobecná a biochemická analýza krvi, markery nádorov;
 2. Biopsia nádoru pre histologické vyšetrenie;
 3. RTG vyšetrenie hrudníka;
 4. Magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia;
 5. Bronchoskopia - vyšetrenie s bronchoskopom;
 6. Ultrazvuková diagnostika na detekciu metastáz.

Ak sú pacienti diagnostikovaní s adenokarcinómom pľúc, potom je po vyšetrení predpísaná liečba.

Liečebné metódy

Či pacient s pľúcnym adenokarcinómom môže byť vyliečený závisí od štádia rakoviny, veku pacienta a stavu jeho zdravia. Častejšie sa vykonáva komplexná liečba, ktorá zahŕňa chirurgický zákrok, radiačnú terapiu a chemoterapiu. Tento prístup môže dosiahnuť najlepší výsledok, predĺžiť život človeka alebo ho dokonca zachrániť pred nádorom.

Chirurgická intervencia

Ak bol nádor detegovaný v počiatočnom štádiu vývoja a má malú veľkosť, potom sa pacient môže úplne vyliečiť operáciou a väčšina orgánu sa môže zachovať. Rozsah operácie je určený umiestnením a veľkosťou novotvaru. Existujú tri typy chirurgickej liečby:

 1. Pri segmentektómii doktor odstráni jeden alebo viac segmentov orgánu ovplyvneného novotvarom. To znamená, že nádor sa resekuje s časťou buniek, ktoré ho obklopujú.
 2. Počas lobektómie sa odstráni jeden lalok pľúc.
 3. Pri pulmonektómii sa uskutočňuje úplné odstránenie pľúc, ktoré postihlo onkologický proces.

Spolu s jedným z týchto typov chirurgických zákrokov sa odstránia regionálne lymfatické uzliny, tj tie, ktoré patria do hrudníka. Pred operáciou lekári vyhodnotia stav druhej pľúc. Ak nefunguje dostatočne dobre, operácia je kontraindikovaná a lekári sa len uchýlia k chemickej a radiačnej terapii.

Radiačná terapia

Ožarovanie sa vykonáva tak, aby nepoškodilo zdravé tkanivá. Na tento účel sa používa cyberknife, ktorý priamo ožaruje nádor, po tom čo lekár určí svoje súradnice a veľkosť. Ožarovanie sa uskutočňuje súčasne z rôznych strán nádoru, čo umožňuje zničiť bunky.

chemoterapia

Účinnou liečbou je chemoterapia. Lekár predpisuje pacientovi lieky, ktoré zabíjajú nielen hlavné nádorové bunky, ale aj metastatické novotvary. Pred chirurgickým zákrokom chemická terapia pomáha znižovať veľkosť nádoru a po operácii pomáha predchádzať relapsu. Nevýhodou chemoterapie adenokarcinómu je to, že lieky agresívne pôsobia nielen na abnormálne bunky, ale aj na zdravé.

Tradičné metódy medicíny

Ľudské lieky v boji proti rakovine môžu fungovať len ako doplnková terapia. V žiadnom prípade nemôžu nahradiť hlavnú liečbu predpísanú lekárom. Tradičná medicína môže byť použitá na zastavenie nevoľnosti a iných vedľajších účinkov chemoterapie. Účinným receptom je zbierať liečivé byliny:

 • ľan;
 • harmanček;
 • jablková farba;
 • oranžové kvety;
 • listy žihľavy;
 • sušené listy aloe;
 • koreň ženšenu.

Všetky rastliny musia byť nakrájané, zmiešané a varené. Tento čaj sa používa s medom (ak nie je žiadna alergia) denne a vo veľkom množstve.

Treba pripomenúť, že používanie akéhokoľvek predpisu o tradičnej medicíne by malo byť koordinované so zodpovedným lekárom, pretože samošetrenie môže len zhoršiť situáciu a viesť k vážnym komplikáciám a následkom.

Prognóza a prevencia

Miera prežitia adenokarcinómu pľúc závisí od stupňa malignity, ktorú má nádor, kde sa nachádza, od veku pacienta, v akom štádiu ochorenia sa liečba začala a od toho, ako subjekt reagoval. V štádiu 4 rakoviny pľúc je prognóza najnepriaznivejšia, pretože chirurgický zákrok v tejto fáze neposkytuje adekvátne výsledky a nie je zahrnutý do zoznamu terapeutických opatrení. Iba dve až tri percentá pacientov sa zotavia z rádioterapie a chemoterapie.

Po liečbe tretej fázy môže viac ako desať percent ľudí počítať s päťročnou prežitie. Ak dôjde k úplnej resekcii pľúc s postihnutými tkanivami a lymfatickými uzlinami, miera prežitia dosiahne tridsať percent. Terapia v prvej fáze poskytuje výsledok pre päťročné prežitie 60-70%.

Prevencia choroby je vyhnúť sa faktorom, ktoré môžu byť impulzom pre onkologický proces v pľúcach:

 • prestať fajčiť;
 • menej v miestnostiach, ktoré sú slabo vetrané;
 • včasné a správne liečenie vírusových ochorení;
 • dodržiavať správnu výživu;
 • nie je to kontakt s arzénom, azbestom, niklom a inými chemikáliami, a ak je práca v kontakte s nimi, postupujte podľa bezpečnostných pravidiel a pravidelne skúšajte.

Zdravý životný štýl s pravidelným cvičením pomáha výrazne znížiť riziko adenokarcinómu pľúc.