loader
Odporúčaná

Hlavná

Príznaky

Nádor miechy

V súčasnosti sa nádor miechy vyskytuje zriedkavo. Jeho výskyt je však spojený s nebezpečenstvom oneskorenej detekcie v dôsledku nedostatku výrazných znakov v počiatočných štádiách vývoja. Počas vynechaného času je novotvar schopný infikovať susedné tkanivá a orgány. Dokonca aj roky môžu prechádzať medzi výskytom prvých postihnutých buniek a hmatateľnými znakmi, v dôsledku čoho choroba postupuje a stáva sa nerentabilnou. Preto je dôležité mať informácie o príčinách, typoch, symptómoch nádorov a metódach liečby pre ich najskoršiu diagnózu a prijať potrebné opatrenia.

Typy novotvarov

Nádor môže byť benígny alebo malígny. S pomalým alebo nulovým tempom vývoja môžete hovoriť o jeho benígnej forme. V tomto prípade má pacient vysokú šancu úplne odstrániť ochorenie. Rýchly rast zmenených buniek s novými vlastnosťami prenášanými na ich potomstvo charakterizuje malígny charakter neoplazie. Nádory sú zvyčajne delené podľa typu, založené na rôznych znakoch: vývojové štádia, miesto vzniku, štruktúra atď. Preto existuje niekoľko klasifikácií.

Tvorba nádorov je rozdelená na primárne a sekundárne. Ak sa primárne tvoria priamo z mozgových buniek, sekundárne, ktoré sú oveľa menej časté, sú z iných vnútorných tkanív a buniek ľudského tela.

Rakovina miechy sa môže tvoriť priamo z látky mozgu alebo z buniek, koreňov, membrán alebo ciev blízko mozgu. V súlade s tým sú nádory rozdelené na intramedulárne a extramedulárne. Posledné z nich sú rozlíšené na:

  • Subdural pod dura mater;
  • Epidurálna forma vytvorená na tríži (najčastejšie nájdená);
  • Subepidurálna, ktorá sa rozprestiera na obidve strany škrupiny.

Najčastejšie extramedulárne nádory sú zhubné, rýchlo rastúce a ničí chrbticu.

Intramedulárna rakovina miechy môže byť tvorená z chrbtice, čo je len 5% prípadov. Najčastejšími gliómami - nádormi gliových buniek, ktoré vykonávajú funkciu udržiavania zdravia neurónov.

Rakovina miechy sa môže vytvoriť v rôznych chrbtových oblastiach alebo zachytiť 2 segmenty naraz. Tak sa vytvárajú kraniospinálne útvary, ktoré sa pohybujú od lebky po cervikálnu oblasť, nádor mozgového kužeľa sa rozprestiera do sacrokockygeálnej zóny, nádor konského chvosta zachytáva 3 bedrové, 5 sakrálne stavce a kokyxovú oblasť.

Príčiny a príznaky nádorov

Súčasný systém zdravotnej starostlivosti neuvádza presné príčiny vzniku nádorov. Existuje však niekoľko faktorov tvoriacich riziko:

  • Radiačné účinky na ľudské telo;
  • Otravy tela škodlivými látkami chemického pôvodu;
  • fajčenie;
  • Vek (pravdepodobnosť vzniku nádoru sa zvyšuje s vekom, ale môže sa vyvinúť v ľubovoľnom období života);
  • Genetická predispozícia atď.

Symptómy vznikajúce pri rakovine miechy sú podobné príznakom, ktoré sú charakteristické pre mnohé iné ochorenia. V počiatočných štádiách rastu neoplázie sa príznaky nemusia prejaviť vôbec. Takéto vlastnosti spôsobujú nebezpečenstvo neskorého zistenia novotvaru a zhoršenia následkov.

Nádor sa prejavuje vo vytváraní nového tkaniva v prítomnosti nervových buniek, koreňov, membrán alebo ciev, na ktoré vytvára ďalší tlak. To spôsobuje bolesť a ďalšie príznaky nádoru miechy.

Prvým a najdôležitejším príznakom nádoru je bolesť v zadnej časti. Je charakterizovaný ostrým, silným, častým prejavom a nie je odstránený konvenčnými liekmi. Bolesť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa veľkosťou novotvaru. Symptomatológia nádorových procesov je rozdelená na tri komplexy: radikulárne-membránové, segmentálne a vedenie poruchy.

Poruchy kože a škrupiny

Tieto príznaky rakoviny miechy sa vyskytujú v dôsledku tlaku nádoru na nervové korene a membrány v oblasti miechy. Radikulárne príznaky sa vyskytujú v prípade poškodenia koreňa a v závislosti od sily kompresie a stupňa porušenia môžu byť pozorované fázy podráždenia alebo straty koreňa.

Pre fázu podráždenia koreňa je charakteristický tlak na neho s miernou silou s nerušeným prívodom krvi. Bolestivé pocity sú prítomné v zóne podráždenia aj v susedných zónach. Pri pohybe sa dotýka miesta tvorby nádoru a sú to nepríjemné pocity: bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť. Tieto príznaky sa zvyšujú vo vodorovnej polohe a znižujú vo vzpriamenej polohe.

Počas fázy spadnutia sa citlivosť koreňov znižuje a časom sa úplne stráca, sú príliš stlačené, a preto nevykonávajú svoje funkcie.

Symptómy puzdra zahŕňajú silnú bolesť, zvýšený intrakraniálny tlak, napätie v oblasti nádoru.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali: nádor miechy.

Poruchy segmentu

Segmentové poruchy sa vyskytujú, ak je tlak aplikovaný na určité segmenty miechy. Súčasne je narušená výkonnosť vnútorných orgánov a svalov a pozoruje sa zmena citlivosti na kožu. Rakovina miechy ovplyvňuje predné, zadné alebo bočné rohy prítomné v týchto segmentoch. V prvom prípade môže dôjsť k zníženiu alebo strate reflexov, nedobrovoľným kontrakciám svalov, zášklbám a ich zníženiu sily a tónu. V prítomnosti nádoru miechy sa tieto poruchy líšia v lokalite a vyskytujú sa výhradne v tých svaloch, ktoré sú náchylné na poškodenie.

Tlak na bočné rohy jednotlivých segmentov miechy vedie k narušeniu dodávky tkanív potrebnými prvkami. Teplota pokožky stúpa, potenie, jeho farba sa môže zmeniť, v niektorých prípadoch pokožka vysuší a vločky. Takéto zmeny sa objavujú len v oblasti postihnutých oblastí.

Poruchy vedenia

Táto skupina pozostáva z porušenia motorickej aktivity pod alebo nad zónou nádoru, ako aj porúch citlivosti. Intramedulárna rakovina miechy je charakterizovaná poruchou citlivosti zhora nadol, keď rastie novotvar (najskôr postihnutá oblasť, potom spodná oblasť), extramedulárna - spodná časť hore (začína od nohy, pohybuje sa do oblasti panvy, hrudníka, rúk atď.).

  • Pozri tiež: zápal miechy

Vodivé cesty, ktoré slúžia na prenos informácií do svalov, sú stlačené tvorbou nádoru, v dôsledku čoho môže dôjsť k paralýze alebo paréze.

Všetky príznaky prítomnosti nádoru miechy sa vyskytujú komplexným spôsobom a naruší sa pracovná kapacita viacerých systémov súčasne.

Diagnóza a liečba

V počiatočných štádiách vývoja nádoru je diagnostika ťažká kvôli jej slabému prejavu. Preto, aby sme určili presné miesto, veľkosť, stupeň vývoja, je potrebné podrobiť sa komplexnému vyšetreniu pomocou niekoľkých metód a metód diagnostiky. Po vyšetrení neurológom nasleduje MRI a CT vrátane intravenózneho kontrastu. Pomocou týchto štúdií sa stanovuje presná poloha novotvaru, ktorá je potrebná pre ďalší proces liečby. Tieto metódy sa často používajú a sú veľmi informatívne.

Dôležitou metódou je rádionuklidová štúdia. Na tento účel sa do tela zavádzajú špeciálne látky, ktoré obsahujú vo svojom zložení rádioaktívne látky vyžarujúce žiarenie. V nádorových bunkách a zdravých tkanivách sa takéto zložky hromadia rôznymi spôsobmi, čo umožňuje presne nájsť postihnutú oblasť. V niektorých prípadoch sa miecha prerazí a vyšetrí sa vzorka.

Úplné odstránenie ochorenia je možné len chirurgicky. To sa však týka iba benígnych nádorov, ktoré majú jasné hranice, čo umožňuje úplné odstránenie nádoru.

Z dôvodu veľkej veľkosti a prieniku do miechy nie sú zhubné nádory úplne vyrezané. Časť postihnutého tkaniva sa odstráni a minimálne priamo ovplyvní chrbticu a chrbticu.

Pri tvorbe viacerých nádorov s veľkým počtom metastáz v chrbtici je jeho chirurgické odstránenie nepraktické. Po operácii sa pacientom preukáže liečba liekmi, ktoré obnovujú krvný obeh v mieche. Mierne cvičenie, terapeutická masáž, preventívne opatrenia proti opaľovaniu - potrebné postupy v rehabilitačnom období pacienta.

Každá osoba v každom veku musí udržiavať zdravý životný štýl a musí byť vždy pozorná voči svojmu telu. V prípade akýchkoľvek odchýlok od normálneho stavu, mali by ste sa poradiť s lekárom. Len osobná kontrola a pozornosť pomôžu diagnostikovať akúkoľvek chorobu v čase, vrátane nájdenia nádoru miechy, a odstránenie ochorenia bez negatívnych následkov.

Okrem Toho, O Rakovine