loader
Odporúčaná

Hlavná

Príznaky

Príčiny nádoru na mozgu

Prečo sa nádory objavujú v zdravom mozgovom tkanive? Odpoveď na túto otázku skôr alebo neskôr dá výsledky mnohých vedeckých štúdií, ale zatiaľ vedci sú len na ceste k pochopeniu základných mechanizmov onkogenézy.

Napriek tomu, že presné príčiny mozgových nádorov ešte neboli stanovené, dobre študované sú takzvané "rizikové faktory", ktoré môžu vyvolať vývoj ochorenia.

Pravdepodobnosť vzniku novotvaru v mozgu sa môže zvýšiť v dôsledku:

 • agresívny vplyv na životné prostredie (environmentálne rizikové faktory);
 • slabá dedičnosť, ako aj znížená prirodzená imunitná obrana a poruchy metabolizmu v čase ich vzniku (genetické rizikové faktory).

Nežiaduce účinky na životné prostredie - preukázané a podozrivé príčiny rakoviny mozgu

V procese vedeckého výskumu sa výskumníci z rôznych krajín pokúsili objaviť vzťah medzi výskytom nádoru v mozgu a potenciálne nebezpečnými environmentálnymi faktormi. Iba v jednom prípade bolo takéto spojenie jasne vysledované: riziko rozvoja novotvarov bolo zvýšené pôsobením ionizujúceho žiarenia.

Spojenie mobilných telefonických rozhovorov s nárastom pravdepodobnosti neoplazie v mozgu zatiaľ nebolo presvedčivé.

Výsledky štúdie účinkov iných vonkajších faktorov sú rozporuplné. Najmä je to spôsobené objektívnymi ťažkosťami týchto testov. Niektorí odborníci majú však tendenciu domnievať sa, že pravdepodobnosť neoplastického rastu sa môže zvýšiť pri konzumácii potravín s dusičnanmi pri používaní mobilného telefónu v zóne elektromagnetického žiarenia z elektrických vedení.

Súčasne podľa niektorých výskumníkov je riziko vzniku novotvarov nižšie u ľudí, ktorých stravovanie dominuje čerstvá zelenina a ovocie. Navyše potravinové alergie a ovčie kiahne prenesené v detskom veku majú potenciál znížiť pravdepodobnosť vzniku nádorových ložísk.

Úloha genetických porúch

Zhromaždené počas rokov výskumných informácií naznačujú, že iba 5% až 10% rakoviny mozgu je dôsledkom skutočnosti, že dieťa zdedilo od svojich rodičov chybné gény.

Väčšina genetických rizikových faktorov nie je zdedená, ale vzniká v procese starnutia. V tomto prípade gény, ktoré bránia rastu nádoru, sa stávajú neaktívnymi alebo už nefungujú správne.

Chromozomálne abnormality môžu spôsobiť neoplazmy v mozgu.

Vzhľad nádoru v mozgu môže byť tiež spojený s chromozomálnymi abnormalitami. Ako viete, každá normálna bunka v ľudskom tele obsahuje 23 párov chromozómov. Najčastejšie, keď sú v mozgu zistené neoplazmy, zmeny sa pozorujú v chromozómoch 1, 10, 13, 17, 19 a 22. Súčasne sú oligodendrogliómy zvyčajne diagnostikované u pacientov so zmenami chromozómu 1 a 19, meningiómov u ľudí s zmenami v chromozóme 22.

Rakovina mozgu a benígne nádory: príčiny rôznych typov nádorov

Termín "rakovina mozgu" v masovom médiu spája najrozličnejšie zhubné nádory rastu nádoru, ktorých výskyt môže byť spôsobený jedným alebo inými faktormi:

 • Riziko rastu väčšiny malígnych novotvarov v mozgu sa zvyšuje s vekom. Toto platí pre glioblastómy, astrocytomy, chondrosarkómy. Niektoré druhy rakoviny sú však naopak zistené najmä u detí a mladých ľudí. Najmä veľmi zriedkavé a extrémne agresívne nádory teratoid-rhabdioidov sú zvyčajne diagnostikované u detí mladších ako 3 roky, medulobastómie u detí vo veku do 10 rokov, nádorov zárodočných buniek u pacientov vo veku 11 až 30 rokov, medulobastómov. Kraniofaryngiómy sa tvoria u detí mladších ako 14 rokov alebo u pacientov starších ako 45 rokov, ktoré sa takmer nikdy nevyskytujú u ľudí stredného veku.
 • Bola pozorovaná súvislosť pravdepodobnosti výskytu niektorých novotvarov s rasami. Napríklad kraniofaryngiómy sú bežnejšie u pacientov s tmavými kožkami.
 • V niektorých prípadoch sa vyskytuje výskyt výskytu pohlavia pacienta: glioblastómy sa častejšie vyskytujú u mužov, nádory hypofýzy - u žien.

Viacnásobné lymfómy u pacientov infikovaných vírusom HIV

 • Pravdepodobnosť vzniku hemangioblastómu u pacientov s Hippel-Lindauovým syndrómom je takmer sto percent. Riziko lymfómu je vyššie u HIV-infikovaných ľudí a ľudí s autoimunitnými ochoreniami. Genetické a chromozomálne abnormality sa vyskytujú u pacientov s meduloblastómami.

Sú tiež aktívne študované príčiny vývoja rôznych typov benígnych nádorov a podľa výsledkov uskutočnených štúdií boli identifikované určité vzorce. Vrátane zistili, že:

 • Niektoré typy cyst sú tvorené v období embryonálneho vývoja. Odborníci však doteraz nevedeli pochopiť, ako sa to deje, a tiež nájsť spôsob, ako zabrániť alebo zastaviť tento proces.
 • Príčinou vzniku meningiómov môže byť ožarovanie hlavy v rámci predchádzajúcej liečby. Riziko nádorov je tiež vyššie u pacientov s neurofibromatózou typu 2 a anamnézou rakoviny prsníka. Zároveň sa u 5% -15% pacientov s neurofibromatózou vytvára niekoľko ložísk. Niektoré z meningiómov majú receptory, ktoré sa viažu na pohlavné hormóny - progesterón, androgény a estrogény (menej často). Odborníci poznamenávajú, že takéto nádory rastú počas tehotenstva rýchlejšie.

Zmeny hormonálnych hladín počas tehotenstva môžu prispieť k rozvoju meningiómov

 • Vada génu zodpovedného za prevenciu jeho výskytu prispieva k tvorbe schwannómu.

Na záver treba dodať, že neuroonkológovia dnes pracujú s podstatne odlišným množstvom informácií, ako to bolo len pred niekoľkými desaťročiami. A existuje každý dôvod predpokladať, že vo veľmi blízkej budúcnosti príčiny rakoviny ľudského mozgu nakoniec prestane byť tajomstvom. To znamená, že lekári budú mať možnosť nielen úspešne liečiť pacientov s nádormi mozgu, ale aj zabrániť ich výskytu.

Mozgový nádor: príznaky, fázy, príčiny, liečba a prognóza odstránenia

Čo je mozgový nádor?

Mozgové nádory predstavujú asi 4-5% všetkých lézií a sú rozdelené na intracerebrálne a extracerebrálne. Posledne uvedené zahŕňajú nádory meningí, korene kraniálnych nervov, nádory, ktoré rastú do dutiny lebky z kostí a dutín príslušenstva atď.

Podľa miesta pôvodu sa rozlišujú primárne nádory (tie, ktoré sa vyvinuli priamo v mozgu) a sekundárne nádory (metastázy z iných orgánov a nádory, ktoré rastú do dutiny lebky).

Nádory sú tiež rozdelené v závislosti od toho, ktoré tkanivá sú ovplyvnené (epitel, nervové mušle, mozgové meningy atď.). Mozgový nádor je pomerne zriedkavý a metastázuje (presúva) do iných orgánov.

Jedným zo znakov týchto nádorov je, že vo väčšine prípadov rastú, klíčia sa v okolitých tkanivách, čo znemožňuje úplné odstránenie nádoru na mozgu.

Takýto rast je charakteristický nielen malígnymi, ale aj pomaly rastúcimi benígnymi nádormi. Niekedy sa táto klíčivosť spája s rozšírením hraníc nádoru a kompresiou okolitého mozgového tkaniva.

Príčiny nádoru na mozgu

Jedinou príčinou nádorov mozgu je ožarovanie. V predchádzajúcich rokoch dostávali deti, ktoré trpeli kožným ochorením spôsobeným hubovou infekciou pokožky hlavy, radiačnú terapiu s nízkymi dávkami. Následne to viedlo k zvýšenému riziku vzniku nádorov.

V súčasnosti je väčšina prípadov tejto choroby spôsobená ožiarením hlavy pre iné typy malígnych nádorov. Existujú náznaky, že expozícia vinylchloridu (bezfarebný plyn používaný pri výrobe plastových výrobkov), aspartám (náhrada cukru) a elektromagnetické polia mobilných telefónov alebo vysokonapäťových prenosových vedení môže byť príčinou tohto ochorenia.

Štádium mozgového nádoru

Zo stupňa malignity nádoru existujú 4 štádiá jeho vývoja:

Beníne vzdelanie

Rastú pomaly, bunky vyzerajú normálne, nádor je jasne vymedzený zo zdravých tkanív.

Vzdelávanie s minimálnymi malígnymi príznakmi

Pomalý rast však má schopnosť invázie a často sa opakuje a môže sa tiež premeniť na agresívnejšiu formu.

Vzdelanie s výraznými znakmi agresivity

Rýchlo rastie do zdravých tkanív, má fuzzy kontúry, bunky sa líšia od normálnych.

Agresívne vzdelávanie

Veľmi rýchlo rastú do mozgového tkaniva, tvoria sa nekróza a krvácanie.

Symptómy mozgového nádoru

Symptómy mozgového nádoru závisia od toho, ktorá časť mozgu je ovplyvnená nádorom a všeobecných mozgových príznakov. Bolesť hlavy sa zvyčajne týka mozgových príznakov - zvyčajne je to prvý signál choroby. Bolesť hlavy sa skrýva, vyskytuje sa častejšie ráno, po spánku, keď je hlava naklonená, napätie brušných svalov atď.

Pred nástupom bolesti vzniká pocit ťažkosti, roztrúsenie hlavy, nevoľnosť. Postupne sa bolesť hlavy stáva stála, sprevádzaná nevoľnosťou a vracaním. Ďalšie príznaky zahŕňajú aj rôzne duševné poruchy, ktoré sú bežnejšie u starších ľudí:

 • rôzne poruchy vedomia;
 • pozornosť a koncentrácia sú obmedzené;
 • ťažké vnímanie a pochopenie toho, čo sa deje;
 • pacienti hovoria pomaly;
 • nájsť ťažké slová atď.

S nárastom intrakraniálneho tlaku sa tento stav zvyšuje a môže sa dostať do kómy. Lokálne príznaky nádoru zahŕňajú rôzne pohybové poruchy, napríklad vo forme paralýzy jednej poloviny tela, konvulzívne zášklby určitých častí tela, vizuálne, sluchové poruchy atď.

Opisy príznakov nádoru na mozgu

Diagnóza mozgového nádoru

Ak existuje podozrenie na mozgový nádor, najprv sa vykoná dôkladné neurologické vyšetrenie pacienta, jeho zrak sa skúma aj s povinným vyšetrením očného fundusu (podmienky krvných ciev, ktoré zásobujú zrak z krvi, môžu naznačovať zvýšenie intrakraniálneho tlaku). Okrem toho sa kontroluje aj sluch, vôňa, chuť, vestibulárne funkcie (rovnováha) atď.

Na objasnenie diagnózy sa používajú:

Liečba nádorov mozgu

V súčasnosti sa na liečbu nádorov na mozgu používajú nasledujúce metódy: konzervatívna terapia, chirurgia, chemoterapia a ožarovanie. Najefektívnejším je integrovaný prístup.

Pacienti s diagnózou nádoru na mozgu sú liečení niekoľkými odborníkmi naraz:

Liečba liečiv

Konzervatívna (bez operácie) terapia je v tomto prípade pomocná. Prostriedky sú predpísané na zmiernenie opuchu mozgu a zníženie intrakraniálneho tlaku - to má za následok zníženie cerebrálnych prejavov.

So silnými pretrvávajúcimi bolesťami hlavy sú predpísané lieky proti bolestiam. Vo väčšine prípadov sa pri nádoroch mozgu chirurgická liečba vykonáva v špecializovaných neurochirurgických oddeleniach.

chirurgia

Ak dôjde k bezprostrednej hrozbe pre život pacienta (ak je dôležitá oblasť mozgu stlačená, napríklad s výrazne zníženým videním, paralýzou atď.), Vykonajú sa urgentné operácie. Všetky operácie na mozgu môžu byť rozdelené na radikálne a paliatívne.

Radikálne operácie sú napríklad úplné odstránenie benígneho nádoru a paliatívne operácie sú operácie na zlepšenie stavu pacienta, napríklad na zníženie intrakraniálneho tlaku a teda bolesti hlavy.

Radiačná terapia

Radiačná liečba nádorov sa uskutočňuje pomocou metódy rádiochirurgickej implantácie alebo diaľkového ožarovania. V prvom prípade sa tuhé alebo kvapalné rádiofarmakologické prípravky implantujú priamo do mozgového nádoru.

Diaľkové ožarovanie sa uskutočňuje hlavne po operácii ako štádiu komplexnej liečby. Pretože neexistujú žiadne prípady samoliečby, liečba vrátane chirurgického zákroku je nevyhnutná.

chemoterapia

Chemoterapia je jednou z najefektívnejších metód liečby, ktorá sa používa až po histologickom potvrdení nádoru. Liečivo, jeho dávkovanie a spôsob podania závisia od ochorenia, súbežných okolností a charakteristík pacienta.

Liečba nádoru na mozgu v Izraeli

Existuje niekoľko typov liečby nádorov mozgu v Izraeli. Nasledujúce faktory ovplyvňujú rozhodnutie lekára: aký typ nádoru na mozgu, umiestnenie, veľkosť, rovnako ako vek pacienta a celkový stav. Spravidla existujú rozdiely v metódach liečby detí a dospelých. Lekár vypracuje individuálny liečebný plán pre každého pacienta.

Mnoho pacientov sa zvyčajne zaujíma o nasledujúce otázky:

 • Aký typ liečby sa bude vykonávať?
 • Aké výhody sa očakávajú od navrhovanej liečby?
 • Aké sú nebezpečenstvá v liečbe?
 • Čo možno urobiť na zmiernenie vedľajších účinkov?
 • Je účasť pacientov na klinických štúdiách?
 • Ak je potrebné zmeniť obvyklý spôsob života, v akom časovom období?

Liečba nádoru na mozgu v Izraeli pozostáva z nasledujúcich činností:

 • odstránenie mozgového nádoru,
 • rádioterapia (ožarovanie),
 • chemoterapia.

Možno kombinácia medzi liečbou a závislosťou od fyzickej kondície pacienta.

Počas liečby sa pacientovi odporúča:

 • neurochirurg;
 • onkológ;
 • rádiológ;
 • výživu;
 • zdravotná sestra a v niektorých prípadoch sociálny pracovník.

Pred začatím liečby sa pacientovi obvykle predpisujú steroidy. Niektorí pacienti sú predpísané lieky na kŕče a kŕče.

Liečba nádoru na mozgu v Nemecku

Diagnóza neoplaziem mozgu v Nemecku sa uskutočňuje pomocou najnovších údajov z lekárskej vedy a techniky s účasťou konzultantov z príbuzných oblastí a je založená na údajoch získaných v dôsledku:

 • klasické neurologické vyšetrenie;
 • oftalmologické vyšetrenie;
 • otorinolaryngologické vyšetrenie;
 • počítačová tomografia (CT) 4
 • zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) 4
 • pozitrónová emisná tomografia (PET);
 • echoencephalography;
 • krvný test na onko-markery;
 • cytologické vyšetrenie cerebrospinálnej tekutiny.

Liečba každého pacienta s novotvarmi mozgu v Nemecku sa uskutočňuje podľa striktne individuálneho plánu a kombinuje použitie nasledujúcich liečebných metód:

 • chirurgický zákrok;
 • radiačná terapia;
 • chemoterapia.

Chirurgická liečba nádorov mozgu v Nemecku kombinuje maximálny radikalizmus pri odstraňovaní nádoru na mozgu, aby sa zabránilo jeho opakovanému výskytu, pričom sa použije najľahšia technika pre nezaťažené tkanivo.

Pri chirurgickom odstraňovaní nádorov v Nemecku sa nevyhnutne používa počítačový neuro-polohovací systém, ktorý umožňuje nevyhnutné manipulácie v mozgu až do zlomku milimetra.

Počas operácie sa neustále uskutočňuje tomografické vyšetrenie mozgu, široko sa používa mikrochirurgická technika. Jedným z typov radiačnej terapie je gama nôž, pri ktorom sa ošetrujú malé nádory, ktoré sa nachádzajú hlboko v mozgu, čím sa zabráni chirurgickému prístupu, ktorý je traumatický pre zdravé tkanivá.

Chemoterapia pri liečbe nádorov mozgu v Nemecku je zameraná na najviac lokalizované účinky chemoterapeutických liekov na nádor mozgu, u ktorých je endoskopická aplikácia liekov čo najbližšie k nidusu.

Etapy mozgového nádoru a prognózy prežitia

Malo by byť zrejmé, že akékoľvek štatistické údaje o prežití nádorových nádorov:

Etapa 1

Ak pri prvých príznakoch ochorenia (bolesti hlavy, nekoordinovanosť) pacient prešiel na kliniku na podrobnú diagnózu, lekári môžu vykonať včasnú operáciu na odstránenie celého nádoru (ak to umožní lokalizácia) alebo jeho hlavnú časť.

V tomto prípade môže pacient žiť 5 rokov alebo viac, ak naďalej užíva lieky a navštívi lekárske inštitúcie na prechod adjuvantnej liečby. Môže ísť o ožarovanie, cielenú terapiu alebo iné formy vystavenia.

Je tiež potrebné vykonať úplnú korekciu životného štýlu - dodržiavať spánok a odpočinok, vyhnúť sa stresu, prepätiu, vystaveniu ultrafialovým lúčom. Veľkú úlohu zohráva správna výživa a podpora imunitných síl tela.

Etapa 2

V druhej fáze prognóza je menej priaznivá, pretože nádorové bunky začínajú rásť rýchlo a vyvíjajú tlak na susedné laloky. Ak je nádor lokalizovaný priamo v mozgu, operácia nemusí byť vhodná.

Často však len chirurgický zákrok môže predĺžiť život pacienta. Operáciu musí vykonávať vysokokvalifikovaný neurochirurg. S náležitou starostlivosťou a pokračovaním liečby po odstránení nádoru je očakávaná dĺžka života asi 2-3 roky.

Vek pacientov je tiež dôležitý. Po 65 rokoch je miera prežitia operovaných, rádioterapeutických alebo chemoterapeutických pacientov oveľa nižšia ako u mladých ľudí a pacientov stredného veku. To je jednoducho vysvetlené - mladý organizmus má vyššiu schopnosť odolávať.

Etapa 3

Zvyčajne v tomto štádiu sa operácie vykonávajú zriedkavo. Pacienti zriedka prekonajú dvojročný prah. Často nádory rastie rýchlo a človek začína vyblednúť pred našimi očami, stráca vitalitu počas niekoľkých mesiacov.

Existujú alternatívne a experimentálne metódy liečby, ktoré sú v niektorých prípadoch úspešné a môžu liečiť rakovinu 3. stupňa. Napríklad európski a americkí lekári používajú najnovší nanovakcín, ktorý má mimoriadny terapeutický účinok. Pravda, neexistujú oficiálne informácie o klinických skúškach tohto lieku.

Štádium 4

Ak lekári diagnostikovaní s rakovinou mozgu 4 stupne, pravdepodobne chýba rekonštrukcia pacienta - toto by malo byť zosúladené s príbuznými a priateľmi pacienta. V domácej lekárskej praxi nie je bežné informovať pacienta o očakávanom trvaní života, pretože po takýchto vetách sa 90% pacientov vzdáva a zomrie ešte rýchlejšie.

Ak nie je človek vedomý predpovedí a pokračuje v liečbe, rozdelenie patologických buniek sa môže zastaviť a pacient bude naďalej liečit dlhé roky.

Benígny mozgový nádor

Benígny mozgový nádor sa nerozširuje do iných orgánov, neprekračuje mozgovú tkanivu a neinfikuje iné orgány. Je charakterizovaný pomalým rastom a ich symptómy závisia od umiestnenia samotného nádoru. Pre benígne mozgové nádory patria nasledujúce typy:

Malígny nádor na mozgu

Zhoubným nádorom mozgu je patologický neoplazmus v mozgovom tkanive. Nádor môže rýchlo rásť, môže klíčiť do okolitých tkanív a zničiť ich. Nádor sa vyvíja z nezrelých buniek mozgového tkaniva alebo z buniek, ktoré vstúpili do mozgu z iných orgánov ľudského tela, tým, že ich vstúpili cez obehový systém.

Malígny nádor mozgu je metastázou rakovinových rasov, ktoré sa rozvíjajú v iných častiach tela: rakovina mliečnych žliaz, pľúca, zhubné ochorenia lymfy a krvi, ktoré sa šíria cez obehový systém a sú schopné preniknúť do mozgu. Metastázy sa vyskytujú buď v jednej oblasti mozgu, alebo v niekoľkých naraz.

Mozgový nádor môže byť primárny a sekundárny. Primárne bunky sa tvoria z mozgových buniek. Spravidla ide o gliómy, ktoré sa tvoria z gliových buniek. Najčastejším malígnym nádorom skupiny gliómov je glioblastómový multiform, ako aj pomerne rýchlo rastúci astrocytóm a oligodendroglióm.

Mozkový astrocytóm

Mozkový astrocytóm je gliový nádor, ktorý vzniká z astrocytov (neurogliálne bunky, ktoré vykonávajú podpornú funkciu). Toto je najbežnejšia forma gliómu. Môže postihnúť ľudí v každom veku, ale je častejšia u dospelých, najmä u mužov stredného veku.

Astrocytomy sa môžu vyvinúť v ľubovoľnej časti mozgu, ale jeho obľúbené miesta sú:

 • cerebrálne hemisféry mozgu - u dospelých;
 • optický nerv - u detí;
 • mozgový kmeň;
 • mozoček.

U detí a mladých ľudí sa astrocytomy najčastejšie rozvíjajú v mozgu. Súčasne vo vnútri nádoru často tvoria cysty.

Rakovina mozgu

V rakovine mozgu rastú zhubné nádorové bunky v mozgovom tkanive. Rakovinové bunky rastú na rakovinu, ktorá ovplyvňuje funkcie mozgu, ako je kontrola svalov, pamäť atď.

Malígne nádory sú nádory pozostávajúce z rakovinových buniek a nádory pozostávajúce z nerakovinových buniek sa nazývajú benígne nádory.

Rakovinové bunky, ktoré sa vyvinú v mozgovom tkanive, sa nazývajú primárne nádory. Podľa rôznych zdrojov sa rakovina mozgu každý rok rozvíja približne v 20 000 ľuďoch v samostatnej rozvinutej krajine na svete.

meningoblastoma

Meningióm je nádor, ktorý rastie z buniek dura mater - tkaniva obklopujúceho mozog. Meningiómy sú celkom bežné. Meningiómy sa môžu tvoriť v ľubovoľnej časti lebky, konvexne aj na báze lebky.

Manifestácia ochorenia závisí od umiestnenia nádoru a môže byť vyjadrená vo forme nasledujúcich symptómov:

 • slabosť končatín (pareza);
 • zníženie zrakovej ostrosti a stratu vizuálnych polí;
 • vzhľad duchov a vynechanie očného viečka;
 • poruchy citlivosti v rôznych častiach tela;
 • epileptické záchvaty;
 • vznik psycho-emocionálnych porúch;
 • len bolesti hlavy.

Zanedbané štádiá ochorenia, keď meningióm dosiahne veľkú veľkosť, spôsobuje edém a stlačenie mozgového tkaniva, čo vedie k prudkému nárastu intrakraniálneho tlaku, zvyčajne sa prejavujú ťažkými bolesťami hlavy s nevoľnosťou, vracaním, depresiou vedomia a skutočnou hrozbou pre život pacienta.

Mozgová cysta

Cez mozgovú cysty sa myslí bublina tekutiny, ktorá sa tvorí medzi štruktúrami mozgu. Existujú dva hlavné typy cyst. Toto je arachnoidná cysta, ktorá je charakterizovaná nahromadením tekutiny medzi prilepenými vrstvami meningov a intracerebrálnou cystou, ktorá je charakterizovaná nahromadením tekutiny v mieste mŕtvej časti mozgu.

Arachnoidová cysta je najčastejšie výsledkom zápalu mozgovej obrvy, krvácaní alebo zranení. Tento názov cysty pochádza z názvu arachnoidnej membrány mozgu. Ak sa tekutina v cystu rozdrví oveľa viac, ako je intrakraniálny tlak, môže to viesť k stlačeniu kôry, čo následne povedie k mnohým nepríjemným príznakom.

Otázky a odpovede na tému "Mozgový nádor"

Otázka: Dobrý deň! Po odstránení nádoru v mozgu ľavej nohy jej manžela zlyhala. Ako dlho bude trvať? Operácia sa konala dňa 02.09.2018. Ďakujeme vopred.

Otázka: Bol som diagnostikovaný s dvanákom v mozgu pomocou MRI. Mám 50 rokov. Stojí to za to fungovať?

Otázka: Dobrý deň. 10/06/2016 Odstránil som nádor mozgu v pravom prednom laloku (pilocetrálny astrocytóm). Povedzte mi, ako by som mala po takom čase cítiť? Môžem mať nejaké poruchy na pozadí operácie? Nemôžem prísť do môjho zmyslu až do konca, trpím depresiou - pijem antidepresíva, rozmazané videnie, bojím sa, že sa všetko môže znova stať. Jedným slovom, som na hranici, ešte som neurobil MRI. Po chirurgickom zákroku sa CT vykonávalo s kontrastom (údaje o tom, že neboli zistené nádorové zvyšky). Teraz sa to bojím. Existujú nejaké špecifické príznaky naznačujúce relaps? Alebo možno to musí chvíľu trvať, kým sa mozog zotaví. Vo všeobecnosti vás žiadam o radu a dúfam, že budete mať skorú odpoveď. Ďakujeme vopred!

Otázka: Dobrý deň, môj syn, 23, úplne odstránil mozgový nádor v parietálnej oblasti (bola v kapsule a nodulárne), bohužiaľ bopsia ukázala glioblastóm 4. miesto. V súčasnosti nemá citlivosť na predmety ľavej ruky. Povedzte mi, že vo svojej skvelej lekárskej praxi boli ľudia, ktorí mali takú diagnózu? Vo svojom živote ste pravdepodobne vyšetrili veľa takýchto pacientov. Alebo je to stále vec? V súčasnosti sa cíti dobre, ale po operácii uplynulo len 6 mesiacov. Ako môže obnoviť citlivosť štetca? Pravdepodobne zomrela nejaká časť mozgu, ktorá je za to zodpovedná? Čo môže byť ďalej?

Otázka: Aké sú príznaky nádoru na mozgu v počiatočných štádiách a neskôr? Ak sa vám v počiatočnom štádiu podarilo vykonať operáciu, koľko ľudí bude ešte žiť?

Otázka: Dobrý deň. Moja matka má 45 rokov. Mala záchvat - boli kŕče, paralyzovali na pravej strane a nemohli hovoriť. Zavolali sme sanitku, dostali sa do nemocnice a tomograf sa zlomil. Po dni, keď padla do kómy. 3 dni pred tým, čo sa stalo, jej ruka bola znecitlivená a bolesť bola v chrbte. 20. deň sa kóma začala otvárať oči, pohybovať po ľavých končatinách, niekedy sústreďuje oči. Dali nový tomograf - na 23. deň - tomogram zobrazil nádor na mozgu. Lekár uviedol, že je nevyhnutné viesť k Barnaulu - môže sa liečiť len chirurgicky. Povedz mi, prosím, môžu pracovať na nej v kóme alebo by mala čakať, kým opustí kóma? Aké sú dôsledky operácie a existuje šanca na úplné uzdravenie? Ďakujeme vopred za odpoveď.

Otázka: Dobrý deň! V roku 2000 moja žena podstúpila operáciu na odstránenie nádoru na mozgu (anaplastický astrocetóm mozgu ľavého temporálneho laloku). V roku 2011 sme urobili MRI. Na ľavej strane v temporálnom laloku sa nachádza oblasť s rozsiahlymi cystickými zmenami, obklopená malou zónou gliózy, s pomerne odlišnými kontúrami nepravidelného tvaru s rozmermi do 4,9 x 5,0 x 2,2 cm, ktoré sú podozrivé z pokračujúceho rastu. Po zavedení kontrastného činidla (omniscan-10 ml) bola zistená časť akumulácie nepravidelne tvarovaných EW s rozmermi 1,5 x 0,9 x 0,8 cm. Po vyšetrení v Tula Regional Clinical Hospital sa rozhodlo o odložení operácie 6 mesiacov s odporúčaním opakovanej rádioterapie. Žijeme v meste Murom, regióne Vladimir. Jej ošetrujúci lekár, neurológ, naliehavo potrebuje konzultáciu v Burdenkovom inštitúte v súvislosti s čiastočnou atrofiou optických nervov a nárastom epileptických záchvatov a dlhotrvajúcich bolesti hlavy. Čo má robiť?

Otázka: Dobrý deň. Volám sa Vitaly. Mám 36 rokov. V roku 2009 bol odstránený nádor na mozgu (MMU meningióm). Po 1,5 rokoch bolo vykonané vyšetrenie MRI, ktoré odhalilo prítomnosť mozgovej cysty s rozmermi 15 x 16 x 21 mm. Povedzte mi prosím, ak je cysta nebezpečná, môže to byť príčinou silných bolesti hlavy, čo by sa malo obávať?

Rakovina mozgu

Mozgový nádor pozostáva z rakovinových buniek, ktoré sa prejavujú ako abnormálny rast mozgu. Nádory môžu byť niekedy benígne (nerozšírili sa a neprenikli do iných orgánov a tkanív) a malígny (rakovinový).

Čo je rakovina mozgu?

Rakovina mozgu: prvé príznaky

Keď sú v mozgu zistené intrakraniálne nádory s nekontrolovaným bunkovým delením, diagnostikuje sa rakovina mozgu. Skôr boli bunky normálne neuróny, gliové bunky, astrocyty, oligodendrocyty, ependymálne bunky a tvorené tkanivami mozgu, mozgovými membránami, lebkou, glandulárnymi mozgovými formáciami (epifýza a hypofýza).

Ak chcete pochopiť, čo je rakovina mozgu, potrebujete vedieť, aké sú nádory mozgu. Môžu byť nasadené vo vnútri lebky alebo v oblasti centrálneho spinálneho kanála. Nádory patria do skupín podľa primárneho zamerania a zloženia buniek.

Primárna rakovina mozgu je tvorená z tkanív mozgu, jej membrán a nervov lebky. Sekundárny malígny nádor mozgu sa vyvíja v dôsledku šírenia metastáz primárneho nádoru, ku ktorému dochádza v inom orgáne.

U dospelých sa nádor na mozgu najčastejšie pozoruje u žien: benígny alebo malígny z hormonálneho dôvodu - kvôli tehotenstvu, užívaniu perorálnej antikoncepcie, stimulujúcej produkciu vajíčka počas IVF postupu.

Benígny nádor rastie pomaly bez rozširovania do iných tkanív. V každej oblasti mozgu sa formuje malígny nádor, rýchlo rastie a rozvíja, poškodzuje tkanivá centrálneho nervového systému, mení motorické alebo duševné reflexy tela, ktoré sú riadené mozgom.

Rakovina mozgu u detí je meduloblastóm, neuroma, shavnom, meningióm, glióm, kraniofaryngóm a iné nádory. Onkológia mozgu u detí mladších ako 3 roky sa vyvíja z nádorov strednej čiary mozgu. Cystické degeneračné útvary sa môžu vyskytnúť v cerebrálnych hemisférach. Často zaberajú 2-3 susedné laloky pologule.

Príčiny rakoviny mozgu

Z toho, čo sa zdá, mozgový nádor spoľahlivo veda ešte nie je známa. Príčiny rakoviny mozgu sú spojené s dedičnými poruchami genetiky v 15% prípadov.

Rast nádorových buniek je stimulovaný receptormi. Napríklad v glioblastóme sú stimulované receptormi epidermálneho rastového faktora. Podľa molekulárneho pôvodu, onchopopoly určujú priebeh liečby pre chémiu so štandardnými liečivami a cielenú terapiu biologickými látkami.

Niektoré genetické abnormality spôsobené nádormi vznikli nie z dôvodu dedičnosti, ale z dôvodu environmentálnych alebo iných faktorov ovplyvňujúcich DNA buniek. Napríklad v súvislosti s vírusmi, hormónmi, chemikáliami, ožarovaním. Vedci pracujú na identifikácii špecifických génov, ktoré trpia určitými environmentálnymi spúšťačmi: katalyzátory a dráždivé látky.

2% všetkých prípadov onkológie je nádor na mozgu, ktorého príčiny môžu byť spojené s nasledujúcimi rizikovými faktormi:

 • pohlavie: všeobecne rakovina mozgu najčastejšie mužov a meningiómy - ženy;
 • vek: u dospelých sa nádory vyvíjajú bližšie k 65-79 rokom. U detí po leukémii sa na druhom mieste nachádzajú zhubné nádory mozgu a miechy, najčastejšie po 8 rokoch;
 • rasa: zástupcovia sveta s bielou pokožkou sú čoraz častejšie čiernymi rasami;
 • environmentálne a pracovné: pôsobí na ionizujúce žiarenie a chemikálie, ako je vinylchlorid a olovo, ortuť a arzén, ropné produkty, pesticídy, azbest;
 • zdravotné stavy: poruchy imunitného systému, ako aj transplantácia orgánov, infekcie HIV a chemoterapia, ktoré oslabujú imunitný systém.

Typy nádorov mozgu

Čo sú mozgové nádory?

Novotvary v mozgu sú primárne a sekundárne.

Menej často sa primárny karcinóm mozgu tvorí v tkanivách, v oblasti hraničných oblastí, membrány, kraniálne nervy, pineálne telo a hypofýza. Vývoj primárnych nádorov môže byť najprv benígny. Avšak každý nefunkčný nádor na mozgu je pre človeka nebezpečný, či už je malígny alebo benígny. Vzhľadom na mutáciu buniek v DNA ich zrýchleného rozdelenia a rastu sa začínajú abnormálne bunky rozvíjať a tvoriť nádor.

Močový kmeňový nádor môže byť umiestnený v rôznych sektoroch kmeňa a rastie do mostu, infiltruje sa do všetkých štruktúr trupu a je nefunkčný. Okrem difúznych astrocytómov existujú nádory vo forme uzlov s delimitáciou a vo forme cyst. Takéto formácie sa podrobia chirurgickej liečbe.

Mozgové nádory

Klasifikácia kmeňových nádorov pozostáva z novotvarov:

 • Primárny kmeň:
 1. vnutristvolovyh;
 2. exophytic mozgového kmeňa.
 • Sekundárny kmeň:
 1. prenikanie do mozgového kmeňa cez nohy mozočku alebo dno kosoštvorcovej fossy;
 2. parastvolovyh;
 3. tesne spojený s mozgovou kosťou;
 4. deformácia mozgového kmeňa.

Primárne kmeňové nádory sa tvoria z tkaniva mozgového kmeňa, sekundárneho kmeňového kmeňa - z mozočku a membrán štvrtej komory a potom sa klíčia v mozgovom kmeňu. V prvom prípade je dysfunkcia zistená skoro, v druhej - v neskorších štádiách, takže je ťažké chirurgicky odstrániť tvorbu.

Sekundárny karcinóm mozgu sa vyvíja častejšie v dôsledku metastáz ono-nádorov, napríklad mliečnych žliaz alebo pľúc, obličiek alebo melanómu kože. Novotvary sú klasifikované podľa typu buniek, z ktorých sú vytvorené, a miesta, kde sa vyvíjajú.

Klasifikácia rakoviny mozgu zahŕňa:

 • glióm

Mozogový glióm, ako primárny nádor, predstavuje 80% všetkých novotvarov. Nepatrí k žiadnemu konkrétnemu druhu rakoviny, ale spája nádory, ktoré vznikajú v gliových bunkách (neuroglia alebo glia obklopujúce nervové bunky a vykonávajú sekundárnu prácu.) V gliových bunkách okrem mikroglií, spoločných funkcií a čiastočného pôvodu. Gliálne bunky obklopujú neuróny, poskytujú podmienky na prenos nervových impulzov. Sú postavené spojovacie alebo podporné tkanivá v centrálnom nervovom systéme.

Štyri triedy (stupne) gliómov odrážajú stupeň malígneho vývoja:

 1. I a II sú nízke: sú charakterizované pomalým rastom a menšou malignitou;
 2. III a IV - plnohodnotné: trieda III sa považuje za malígny so stredne silným rastom nádorov, trieda IV - označuje zhubné nádory glioblastómov a rýchlo rastúce agresívne primárne onkologické formácie.

Vývoj gliómov môže nastať z rôznych typov gliových buniek.

Gliálne bunky - astrocyty tvoria astrocytomy. Predstavujú 60% všetkých primárnych malígnych novotvarov mozgu.

 • oligodendroglióm

Vývoj pochádza z gliových buniek - oligodendrocytov. Sú ochranným povlakom nervových buniek. Oligodendrogliómy patria do nádorov nízkeho stupňa (trieda II) alebo anaplastických (trieda III). Sú zriedkavé, častejšie v zmiešaných gliómoch. Chorí mladí ľudia a ľudia stredného veku.

Vyvíja sa z ependymálnych buniek dolnej časti mozgu a centrálneho kanála miechy. Patológia je bežná u detí a dospelých vo veku 40 až 50 rokov. Ependymoma má 4 kategórie (triedy):

 1. Trieda I - mixopapilárne ependymómy;
 2. Trieda II - ependymoma;
 3. Stupne III a IV - anaplastický aependymóm.

Zmiešané gliómy pozostávajú zo zmesi rôznych onkogliómov. Polovica z nich pozostáva z oligodendrocytov a astrocytov. Gliómy tiež obsahujú rakovinové bunky iné ako gliové bunky, ktoré rastú z mozgových buniek.

 • Neglióm, malígny nádor, vrátane niekoľkých typov útvarov:
 1. meduloblastóm - rastie z mozočku smerom k zadnému sektoru mozgu. Nádor s rýchlym rastom je 15-20% formácií u detí a 20% u dospelých;
 2. hypofýzový adenóm, tvoriaci 10% primárnych onko- a benigných útvarov mozgu. Rastá pomaly v hypofýze, ženy sú častejšie choré;
 3. CNS lymfóm - postihuje zdravých ľudí a imunodeficienciu. Často kvôli iným chorobám, transplantáciám orgánov, infekcii HIV atď. Najčastejšie sa vyskytuje v hemisféroch mozgu, menej často v cerebrospinálnej tekutine, mieche a očnej zóne.

Benígne negliómy zahŕňajú:

 • Meningióm je benígny nádor, ktorý sa vyvíja v membráne pokrývajúcej mozog a miechu (puzdro mozgu). To predstavuje 25% všetkých primárnych nádorov a je bežné u žien vo veku 60-70 rokov.
  Meningiómy sú benígne (prvej triedy), atypické (druhej triedy) a anaplastické (tretie triedy).

Sekundárne metastatické nádory

V súvislosti s malígnym procesom v orgánoch a tkanivách tela a metastázou do mozgu vzniká sekundárny neoplasmus, napríklad sarkóm mozgu (z spojivového tkaniva a jeho membrány) alebo lymfóm mozgu. Nový rast môže byť prvým znakom rakoviny v akomkoľvek orgáne.

Metastázuje do mozgu a vedie k vzniku sekundárneho nádoru:

Príznaky a príznaky rakoviny mozgu

Je dôležité vedieť, ako sa rakovina mozgu prejavuje, pretože symptómy často napodobňujú iné neurologické poruchy. To zhoršuje diagnózu. Nádor môže poškodiť mozgové nervy alebo centrálny nervový systém a vyvíjať tlak na mozog. Ak sa napríklad dotýka medulla oblongata, objaví sa reč, dýchanie, srdcový tep, poruchy žalúdočnej pohyblivosti a zvýši sa krvný tlak. Najzreteľnejšie príznaky rakoviny mozgu sú pretrvávajúce bolesti hlavy s nádormi mozgu, dokonca aj záchvaty, problémy v žalúdku a črevách, nevoľnosť, vracanie, brnenie a zášklby. Pacient môže byť zmätený myšlienok, nemôže jasne vedieť o duševných a emocionálnych udalostiach.

Uveďte symptómy rakoviny mozgu spojené s mentálnymi zmenami. Pacient je narušený:

 • koncentrácia, strata pamäti a ťažká reč;
 • logika v odôvodňovaní, meniace sa správanie a osobnosť;
 • videnie na pozadí bolesti hlavy až po stratu periférneho videnia v jednom alebo oboch očiach, dvojité videnie, halucinácie;
 • rovnováhu v pohybe, sú postupne stratené alebo pocity v končatinách;
 • sluchu s alebo bez vertigu;
 • denný režim so zvýšenou dobou spánku.

Pacient je špecificky ovplyvnený tlakom nádorov na mozgu, ktorý spôsobuje príznaky rakoviny mozgu, ako sú mentálne a emocionálne zmeny, kŕče, dysfunkcia svalov a neurologická aktivita (sluch, videnie a reč). Dokonca aj po pozitívnej reakcii na liečbu sa mnohé pozostalé deti vo veku do 7 rokov (najmä do 3 rokov) nemusia vrátiť k úplnému rozvoju kognitívnych funkcií. Môže sa to prejaviť nielen kvôli nádoru v mozgu, ale aj v dôsledku jeho liečby žiarením alebo chémiou, s chirurgickým zákrokom.

Ako bolesť hlavy v nádore mozgu?

Toto je najčastejší a najčastejší príznak a povaha bolesti hlavy s mozgovými nádormi, ktoré sa prejavujú trvalými alebo dočasnými príznakmi, bolesti nudné a oblúkové ráno, horšie ku koncu dňa alebo noci, počas stresu alebo fyzickej námahy.

Informatívne video

Etapy rakoviny mozgu

Primárne onkologické nádory sú klasifikované podľa štádia rakoviny mozgu:

 1. Stage 1 rakovina mozgu - jasne definovaná pod mikroskopom, menej malígna, môže byť vyliečená operáciou;
 2. 2. štádium rakoviny mozgu - viditeľné pod mikroskopom, gliómy môžu byť agresívne. Niektoré nádory sú schopné chirurgického zákroku a ožarovania, niektoré môžu pokročiť;
 3. Stage 3 rakovina mozgu je poznačená agresivitou, najmä pri difúznych bunkách nádorov nadobličiek, vyžaduje operáciu, ožarovanie a chemoterapiu;
 4. Stage 4 rakovina mozgu môže obsahovať rôzne triedy buniek. Ich diferenciácia nastane v závislosti od najvyššej kvality buniek v zmesi.

Diagnóza rakoviny mozgu

Diagnóza nádoru na mozgu sa vykonáva z dôvodu pacientových sťažností na symptómy, ktoré dávajú dôvod na podozrenie na onkológiu mozgu. Lekár kontroluje pohyb očí, sluchu, pocity, svalovú silu, vôňu, rovnováhu a koordináciu, pamäť a mentálny stav pacienta. Vykonajte histológiu a cytológiu, pretože bez nich diagnóza nebude oprávnená. Iba v dôsledku komplexnej neurochirurgickej operácie môže byť vykonaná biopsia na vyšetrenie.

Ako identifikovať nádor na mozgu? Existujú tri etapy diagnostiky:

 • Detekcia nádorov

Bohužiaľ, kvôli slabej klinike, pacienti idú na lekára len v druhej alebo tretej fáze s rýchlym zhoršením ich zdravia. V závislosti od závažnosti ochorenia lekár hospitalizuje pacienta alebo predpisuje ambulantnú liečbu. Podmienka je považovaná za závažnú, ak sa prejavujú fokálne a cerebrálne symptómy, sú závažné sprievodné ochorenia.

Pacient skúma neurológov za prítomnosti neurologických symptómov. Po prvom epileptickom alebo konvulzívnom záchvate sa vykoná vyšetrenie mozgu CT na identifikáciu onkologickej patológie.

Počítačová tomografia (CT) určuje:

 1. miesto vzdelávania a určenie jeho typu;
 2. prítomnosť edémov, krvácanie a symptómy s nimi spojené;
 3. recidíva nádoru a vyhodnotenie účinnosti liečby.
 • prehľad

Pri posudzovaní závažnosti symptómov vykoná neurológ diferenciálnu diagnózu. Po ďalšom vyšetrení vykoná predbežnú a klinickú diagnostiku. Určuje činnosť reflexov šľachy, kontroluje hmatovú citlivosť a citlivosť na bolesť, koordinácia, paltsenosov vzorka, kontroluje stabilitu v pozícii Romberg.

Ak je podozrenie na nádor, odborník odkáže pacienta na vyšetrenie CT a MRI. Pri vykonávaní magnetického rezonátora používajte zvýšenie kontrastu. Ak tomogram zistí objemové vzdelanie, pacient je hospitalizovaný.

Magnetické rezonančné zobrazenie (MRI) vám umožňuje jasne preskúmať obrazy z rôznych uhlov a vybudovať trojrozmerný obraz nádoru v blízkosti lebky, tvorbu mozgového kmeňa a nízky stupeň malignity. Počas operácie indikuje MRI veľkosť nádoru, presne odráža mozog a poskytuje odpoveď na liečbu. Pomocou MRI môžete podrobne zobraziť komplexné štruktúry mozgu, presne určiť onkologické formácie alebo aneuryzmu.

Diagnóza rakoviny mozgu zahŕňa nasledujúce ďalšie diagnostické metódy:

 1. Pozitrónová emisná tomografia (PET), aby ste získali predstavu o mozgovej aktivite sledovaním cukrov, ktoré označujú rádioaktívne žiariče. Pomocou PET môžu špecialisti rozlíšiť mŕtve tkanivo alebo jazvy spôsobené žiarením z rekurentných buniek. PET doplnky MRI a CT pri určovaní rozsahu nádoru zlepšujú presnosť rádiochirurgie.
 2. Jednotlivé fotónové emisné počítacie tomografie (SPECT) na detekciu nádorových buniek zničených tkanív po liečbe. Používa sa po CT alebo MRI na určenie nízkeho a vysokého stupňa malignity.
 3. Magnetoencefalografia (MEG) - skenovacie merania magnetických polí, ktoré vytvárajú nervové bunky, ktoré produkujú elektrický prúd. MEG hodnotí prácu rôznych oblastí mozgu. Postup sa nevzťahuje na všeobecne dostupné.
 4. MRI angiografia na stanovenie prietoku krvi. Postup je obmedzený na určenie chirurgického odstránenia nádoru, v ktorom je podozrenie na krv.
 5. Špicová punkcia (lumbálna punkcia) na získanie vzorky cerebrospinálnej tekutiny a vyšetrenie na prítomnosť nádorových buniek pomocou markerov. Avšak primárne nádory nie sú vždy detegované pomocou markerov nádoru.
 6. Biopsia je chirurgický postup na odobranie vzorky nádorového tkaniva a jeho vyšetrenie pod mikroskopom na zhubné nádory. Biopsia pomáha určiť typ rakovinových buniek. Biopsia sa uskutočňuje ako súčasť operácie na odstránenie tumoru alebo ako samostatný diagnostický postup.

Je to dôležité! Štandardná biopsia môže byť nebezpečná v prípade gliómov mozgového kmeňa, pretože odstránenie zdravých tkanív z nej môže ovplyvniť životné funkcie. V takýchto prípadoch vykonajte stereotaktickú biopsiu - počítačom riadenú. Používa obrazy MRI alebo CT na určenie presných informácií o mieste vzdelávania.

V dôsledku tretej etapy diagnostiky sa rieši otázka taktickej liečby.

Varovanie! Je potrebné určiť, či pacient môže podstúpiť operáciu. V opačnom prípade predpíšte alternatívnu liečbu v nemocnici: chémia alebo ožarovanie. Určite uskutočniteľnosť hospitalizácie po operácii.

Na potvrdenie diagnózy sa opakuje CT alebo MRI mozgu. Pri predpisovaní chirurgickej liečby vykonajú biopsiu nádoru a vykonajú histologické overenie alebo použijú stereotaktickú biopsiu na výber optimálneho spôsobu následnej liečby.

Informatívne video

Liečba rakoviny mozgu

Symptomatická liečba nádoru mozgu zmierňuje priebeh rakoviny, umožňuje zachrániť život a zlepšiť jeho kvalitu, ale nevylučuje príčinu ochorenia.

Symptomatická liečba rakoviny mozgu sa vykonáva:

 • glukokortikosteroidy (prednizolón) na odstránenie edému tkaniva a zníženie mozgových príznakov;
 • antiemetické lieky (metoklopramid) po zvracaní, ktoré sa vyskytujú so zvýšením mozgových symptómov a po kombinovanej terapii: chémia a ožarovanie;
 • sedatíva na zmiernenie psychomotorickej agitácie a duševných porúch;
 • nesteroidné lieky na zápal (Ketonalom) a úľavu od bolesti;
 • narkotické analgetiká (Morphine, Omnolon) na úľavu od bolesti, psychomotorickej agitácie, vracania centrálneho pôvodu.

Štandardná liečba nádoru mozgu bez chirurgického zákroku sa vykonáva radiačnou (radiačnou) terapiou alebo chemoterapiou na zníženie nádoru. Metódy sa používajú samostatne alebo v komplexe. Veľkosť a umiestnenie nádoru, vek, všeobecné zdravie, anamnéza choroby ovplyvňujú sekvenciu, kombináciu a intenzitu postupov.

Liečba rakoviny mozgu s určitým systémom nie je možná, pretože niektoré nádory rastú pomaly v mozgovom tkanive alebo v dráhach optického nervu. Pacienti sa pozorujú a neliečia, až kým sa nezistia príznaky rastu nádoru.

Chirurgická liečba

Operácie sa týkajú hlavnej liečby väčšiny rakovín mozgu. Nádory, ako sú gliómy a iné, ktoré sa nachádzajú hlboko v pitve, sú nebezpečné. Väčšina operácií je zameraná na zníženie objemu nádoru a potom spojenie ožiarenia.

kraniotomie

Kraniotómia alebo kraniotómia (odstránenie časti lebkovej kosti) sa vykonáva, aby sa zabezpečil prístup do oblasti mozgu nad nádorom a jeho odstránenie.

Zničte a odstráňte nádor nasledujúcimi spôsobmi:

 • laserová mikrochirurgia: v procese vytvárania tepla laser vyparuje nádorové bunky;
 • ultrazvuková aspirácia: nádor gliómu je rozdelený ultrazvukom na malé kúsky a odsatý.

Počas chirurgického zákroku sa CT a MRI používajú na vizualizáciu nádoru. Niektoré nádory vyžadujú žiarenie alebo chémiu po resekcii a následnej operácii.

Keď je nádor blokovaný nádorom, v lebke sa akumuluje cerebrospinálna tekutina, čo zvyšuje intrakraniálny tlak. Odstraňuje sa posunom. Zároveň sa implantujú flexibilné tubuly (ventrikuloperitoneálne výplne) a tekutina sa odvádza.

Terapia TTF

Liečba TTF je účinok elektrického poľa na rakovinové bunky, čo vedie k ich apoptóze. Pre narušenie rýchleho rozdelenia rakovinových buniek pomocou nízkej intenzity elektrického poľa. Aby ste predišli recidíve a progresii nádoru po chémii a žiarení, použite elektródy špeciálneho zariadenia.

Elektródy sú umiestnené na pokožke hlavy (na projekciu nádoru) a pripojte striedavé elektrické pole. Ovplyvňuje iba oblasť nádoru. Určitá frekvencia elektrického poľa ovplyvňuje požadovaný typ rakovinových buniek. Zdravé tkanivá nepoškodzujú elektrické vlny.

Metastatické nádory

Metastázy v mozgu z primárnych onkologických nádorov iných orgánov vedú k vzniku a rozvoju sekundárnych novotvarov. Niekedy sú metastázy prvým klinickým prejavom hlavnej onkológie mozgu. Prenikajú cez krvný obeh, lymfatický systém alebo infiltráciou do tkaniva obklopujúceho mozog.

Liečba sa vykonáva radiačnou a udržiavacou terapiou steroidnými, antikonvulzívnymi a psychotropnými liekmi. Pri jednotlivých metastázach a kontrole primárneho zamerania sa vykoná operácia. Vykonáva sa na odstránenie nádorov s relatívne bezpečnou lokalizáciou. Napríklad v čelnom laloku, v malom mozgu, v temporálnom laloku nekonkurenčnej hemisféry. S prudkým nárastom intrakraniálneho tlaku stráca kranitómiu.

Ak je nádor rezistentný, po chirurgickom zákroku je predpísaná chémia a / alebo žiarenie. Po chirurgickom zákroku je predpísané kompletné ožarovanie mozgu, aby sa znížila veľkosť metastáz a uvoľnili sa symptómy. Niekedy je tento postup neúčinný, dochádza k relapsom. Preto ošetrujúci lekár zvolí metódu expozície, berúc do úvahy vedľajšie účinky, kombinuje plnú expozíciu s rádiochirurgickým zákrokom.

Pri takejto operácii sa metastázy ožarujú špeciálnym zariadením s tenkým lúčom žiarenia v rôznych uhloch. Potom sa všetky svetelné lúče redukujú na jediný bod na metastázach alebo nádoroch. Zdravé tkanivá dostanú minimálnu dávku žiarenia. Táto neinvazívna metóda rádiochirurgie sa vykonáva pod kontrolou CT alebo MRI. Odstraňuje rezanie tkaniva, anestéziu a pooperačné obdobie zotavenia. Metóda nie je kontraindikovaná, preto sa účinne používa, keď nie je možné vykonať chirurgickú operáciu v prípade viacerých metastáz v mozgu, keď je chirurgický zákrok kontraindikovaný a nemožný.

Komplikácie po operácii

Lekári často obmedzujú odstránenie tkaniva tak, aby mozgová tkanivá nestratili svoju funkciu. Operácie môžu byť komplikované krvácaním, výskytom krvných zrazenín. Po operácii sa prijímajú opatrenia na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín.

V dôsledku častíc meduloblastov a iných nádorov vstupujúcich do miechy sa vyskytuje hydrocefál (akumulácia tekutiny v lebke). Vedie k peritumorálnemu edému - nadmernej akumulácii tekutiny v komorách mozgu (bunky s mozgovou mozgovou tekutinou, ktoré podporujú mozog). V tomto prípade pacient začína vážne bolesti hlavy sprevádzané nevoľnosťou a vracaním, znepokojuje letargiu, kŕče, zhoršené videnie. Pacienti sú podráždení a unavení.

Peritumorálny edém sa eliminuje pomocou steroidov: dexametazón (dekadrón). Vedľajšie účinky sa prejavujú ako vysoký krvný tlak, výkyvy nálady, infekcie a zvýšená chuť do jedla, opuch tváre, zadržiavanie tekutín. Vypustite kvapalinu skratikom.
Kŕče záchvatov sa objavujú v mozgových nádoroch častejšie u mladých pacientov. Liečba záchvatov sa vykonáva s antikonvulzívnymi liekmi: karbamazepínom alebo fenobarbitalom. S chemoterapiou takéto liečebné činidlá ako kyselina retinová, interferón a paklitaxel dobre spolupracujú.

Depresia a iné emočné vedľajšie účinky eliminujú antidepresíva.

Radiačná alebo rádioterapia

Pri radiačnej expozícii sa gama terapia (DHT) aplikuje vzdialene jeden až dva týždne po operácii. Kurz je 7-21 dní s celkovou dávkou celkového ionizačného žiarenia mozgu - nie viac ako 20 Hz, s dávkou lokálneho žiarenia - nie vyšším ako 60 Hz. Jedna dávka jedného sedenia - 0,5-2 Gy.

Aj po operácii môžu mikroskopické rakovinové bunky zostať v tkanivách. Ožarovanie znižuje veľkosť reziduálneho nádoru alebo zastavuje jeho vývoj. Dokonca aj niektoré benígne gliómy vyžadujú žiarenie, pretože predstavujú nebezpečenstvo pre mozog, najmä keď nie je žiadna kontrola rastu nádorov.

V prípade potreby sa ožarovanie kombinuje s chémiou, najmä za prítomnosti vysokej malignity formácií. Radiačná liečba pacientmi z dôvodu radiačných reakcií ťažko toleruje.

Pri trojrozmernej konformnej radiačnej terapii sa používajú počítačové snímky nádoru, potom sa posielajú žiarenie, čo zodpovedá trojrozmernej forme formácie. Na zvýšenie účinnosti liečby a používania spolu so žiarením výskumníci študujú drogy, ako sú rádiosenzibilizátory alebo rádioprotektory.

Stereotaktická rádiosurgia

Stereotaxia alebo stereotaktická rádioterapia sa používa namiesto bežnej rádioterapie. Zameriava sa na malé nádory, neovplyvňuje zdravé mozgové tkanivá. Paprsky odstraňujú nádor ako chirurgický nôž. Gliómy je možné odstrániť vo vysokých dávkach a koncentrovať ich na tkanivo, okrem zdravého tkaniva. Táto metóda umožňuje dosiahnuť malé nádory, ktoré sa nachádzajú hlboko v mozgovom tkanive a boli tiež považované za nefunkčné.

chemoterapia

Chemoterapia nie je účinnou metódou liečby počiatočných nádorov mozgu. Štandardné lieky, vrátane liekov, sa ťažko dostanú do mozgového tkaniva, pretože krvno-mozgová bariéra je pre nich obrana. Okrem toho chémia neovplyvňuje všetky typy mozgových nádorov. Chémia sa uskutočňuje častejšie po operácii alebo ožarovaní.

Počas chemoterapie:

 • Intersticiálna - použite Gliadelovú dosku (kotúčový polymér). Sú impregnované karmustínom, štandardným chemoterapeutickým liekom na rakovinu mozgu a implantáciou. Po operácii sú z dutiny odstránené.
 • Intrathecal - Chemikálie sa vstrekujú do cerebrospinálnej tekutiny.
 • Intraarteriálne - používajte malé katétre na injekciu vysoko-dávkovej chémie do tepien mozgu.

Liečba sa vykonáva s nasledujúcimi liekmi:

 • štandardné prípravky: Temozolomidom (Temodar), Carmustin (Biknu), PVC (Prokarbazín, Lomustín, Vincristín);
 • Platinové lieky: cisplatina (platinol), karboplatina (paraplatín), sú bežnejšie používané na liečbu gliómov a meduloblastómov.

Výskumníci študujú lieky na liečbu rôznych typov nádorov, vrátane tých v mozgu. Napríklad Tamoxifen (Nolvadex) a paklitaxel (Taxol) liečia rakovinu prsníka, topotekán (Hikamtin) - rakovinu vaječníkov a pľúc, Vorinostatom (Zolinza) liečia kožný T-bunkový lymfóm. Všetky tieto nástroje, ako aj kombinovaný liek - Irinotecan (Kamptostar) sa začínajú používať na onko-tumory mozgu.

Z biologických prípravkov, ktoré sa používajú na cieľovú terapiu, napríklad Bevacizumab (Avastin), ktorý blokuje rast krvných ciev, ktoré krmiva, napríklad glioblastóm, ktorý prechádza po chémii a ožarovaní. Medzi cieľovými činidlami sa liečba uskutočňuje s amikacínami, tyrozínovými inhibítormi, blokujúcimi proteínmi, ktoré sa podieľajú na raste nádorových buniek. Rovnako ako inhibítory tyrozínkinázy a ďalšie nové prostriedky. Všetky tieto lieky sú však veľmi toxické a nerozlišujú medzi zdravými a rakovinovými bunkami. To vedie k vážnym vedľajším účinkom.

Avšak cieľová biologická liečba na molekulárnej úrovni blokuje mechanizmy ovplyvňujúce rast a delenie buniek.

Ľudová liečba

Liečba nádorov mozgu s ľudskými liekmi je súčasťou komplexnej terapie. Pomáhajú eliminovať nevoľnosť, zvracanie a bolesť hlavy, pokojné nervy a iné prejavy.

Koláče z hliny: mali by byť zriedené hlinkou (akékoľvek) s ocotom do stavu s hrúbkou 2 cm. Aplikujte koláče na chrámy a zadnú časť hlavy, fixujte a udržujte 2 hodiny (nie viac) bolesti hlavy a neurózy.

Je to dôležité! Hlinka sa nemôže ohriať a opätovne použiť. Väčšina liečivých vlastností modrej, zelenej a červenej hliny. Pred spracovaním hlinkou sa má materiál uchovávať pod priamym slnečným žiarením ráno počas 2-3 hodín.

Lotion na hlave: fialové pary, kvety vápna, šalvia, rašelina, vložte ich na silnú vrstvu látky a naneste na hlavu obväz vo forme viečka. Udržujte 6-8 hodín.

Infúzia: kvety kukurice (2 lyžice) na paru s vriacou vodou (500 ml) a trvajú na vani 15 minút. Vezmite si pol pohára po dobu 2-2,5 mesiaca.

Infúzia: gaštanové kvety (2 lyžice - čerstvé, suché - 1 polievková lyžica) sa nalejú do vody - 200 ml. Priveďte do varu a nechajte stáť 8 hodín. Opaľte sa počas dňa - 1-1,5 litra infúzie.

Tinktúra: v rovnakých hmotnostných podieloch užívajte oregano a koreň Maryin, knotweed a arnica, prasnicu a imelo, víry a tymian, ďatelinu, ďatelinu, mätu, citrón, ginkgo biloba, dioscorea, počiatočné písmeno, sophora. Nalejte kolekciu (2 lyžice) alkoholom - 100 ml a trvajte 21 dní. Prijmite tinktúru 30 dní, začínajúc 3 kvapkami.

Kultivované zrná kukurice by sa mali jesť o 3 polievkové lyžice. L., pitie bylinného čaju z nechtíka a divokej jahodovej korene (3 polievkové lyžice), nemorálne a divokej jahody (2 lyžice), koreňový marin - 0,5 lyžičky. Kolekcia je drvená a dusená 2 polievkové lyžice. l. vriacej vody.

Výživa a diéty

Pomocou dobre vybranej stravy môžete zvýšiť šancu na zotavenie. Po prvé, výživa v rakovine mozgu vylučuje soľ, potraviny so sodíkom (syry, kyslá kapusta, zeler, sušené ovocie, horčica). Zahrňte potraviny s draslíkom, vápnikom a horčíkom do stravy. Nemôžete jesť ťažké a jedlo, ktoré prispieva k plynatosti. Spotreba cesnaku je prospešná - znižuje škodlivú transformáciu buniek tkaniva. Produkty s obsahom omega-kyselín (ľanový olej a osivo, vlašské orechy, tučné morské ryby) pomáhajú bojovať proti mozgovým nádorom.

Koľko ľudí žije s nádorom na mozgu?

Po odstránení takýchto nádorov, ako je ependymóm a oligodendroglióm, je miera prežívania 5 rokov 86-82% u osôb vo veku 20-44 rokov, u pacientov vo veku 55-64 rokov - 69-48%. Prognóza po glioblastóme a iných agresívnych typoch je: 14% u mladých ľudí vo veku 20 až 44 rokov a 1% u pacientov vo veku 55 až 64 rokov.

Prevencia rakoviny mozgu

Po skončení liečby sa pacienti odoberú do registra liekov v mieste bydliska. Pravidelne sa na klinike vykonávajú opakované vyšetrenia. Ihneď po operácii sa pacient vyšetruje mesiac, potom 3 mesiace po prvej liečbe, potom 2 krát za pol roka, potom raz za rok. Pri relapse zopakujte liečbu.