loader
Odporúčaná

Hlavná

Vláknitý nádor

Edém rakoviny mozgu

- posun, kompresia, zmena veľkosti komôr;

- blokáda mozgovomiechového traktu s vývojom okluzívneho hydrocefalusu;

- kontrakcia, posunutie, deformácia bazálnych cisterien mozgu;

- opuch mozgu, tak v blízkosti nádoru, ako aj na okraji.

- axiálna dislokácia (odhadnutá z deformácie krycej nádrže).

Hustota nádoru sa môže zvýšiť v porovnaní s hustotou okolitého mozgového tkaniva v dôsledku krvácania alebo usadenín vápenatých solí v nádorovom tkanive. Tieto zmeny sú charakteristické predovšetkým nádormi meningovaskulárnej série. Zníženie hustoty sa pozoruje v dôsledku obsahu veľkého množstva vody alebo tukových látok v nádore. Heterogénnosť štruktúry nádoru je charakterizovaná striedajúcimi sa oblasťami s rastúcou hustotou (hemorágmi a kalcifikáciami) na pozadí nízkej hustoty samotného nádoru. Hustota nádoru sa nemôže líšiť od okolitého mozgového tkaniva.

Edém, vzrušujúca biela hmota v mozgu, je charakterizovaná zónou nízkej hustoty okolo nádoru a prejavuje sa odlišne v závislosti od umiestnenia nádoru. Vo temporálnom laloku má opuch typický trojfázový tvar, ktorý je spôsobený jeho rozšírením na vnútornú a vonkajšiu kapsule ostrovčekov. Opuch v prednom laloku s rozšírením na vnútornú kapsule sa podobá na lieviku.

Existuje niekoľko foriem opuchu:

- lokálne - biela hmotnosť mozgu okolo nádoru vo vzdialenosti najviac 15 mm;

- generalizovaný - zachytáva nie viac ako 2/3 hemisféry v sekcii mozgu;

- celkom - s jednotným alebo nerovnomerným poklesom hustoty;

- periventrikulárna - charakterizovaná poklesom hustoty okolo dilatovaných komôr (alebo komôr) mozgu, čo je jeden z dôležitých znakov postupujúceho priebehu hydrocefalusu (VN Kornienko, 1993).

Perifokální zóna je produktom vitálnych nádorových buniek a zároveň slúži ako vyrovnávacia pamäť, ktorá chráni zdravú mozgové tkanivo z priameho styku s nisteje malígnym rastu, a hrá úlohu transformátora, zapínanie na sebe aktivitu anaplastického nádorových štruktúr.

Morfologicky, perifokálna zóna, počínajúc vypuknutím, zahŕňa:

Infiltrácia nádorových buniek cez hranicu prepuknutia;

· Perifokálny edém;

· Demyelinizované oblasti bielej hmoty.

Hlavnou zložkou perifokálnej zóny, ktorá do značnej miery určuje klinické príznaky, jej dynamiku a prognózu, je perifokálny edém, ktorého vývoj je založený na interakcii vaskulárnych a parenchymálnych faktorov.

Zvyčajne sa rozlišuje medzi vasogénnymi a cytotoxickými typmi mozgového edému, ktoré je možné kombinovať a meniť kvantitatívne pomery v dynamike vývoja v závislosti od príčin, ktoré ich spôsobili. Perifokální edém v mozgových nádorov tvorených zvýšenie extracelulárneho priestoru, čo vedie k akumulácii kvapaliny v nej, pochádzajúce z poškodených gliových buniek, a tým aj zvýšenie priepustnosti bunkovej membrány na endotelu v kapilárach obklopujúcich napadnuté plocha. V dôsledku toho je lokálny a perifokálny edém najprv intracelulárny. Prevalencia zóny perifokálneho edému je determinovaná nielen zvýšením obsahu vody v ňom, ale aj stupňom regionálnej demyelinizácie bielej hmoty vlákien mozgu.

Vasogenic edém je bežnejšie a je najvýraznejší v rýchlo rastúcej, agresívne nádory, zvyčajne malígny (glioblastóm), pričom čisto cytotoxický edém častejšie mŕtvice alebo traumatického pôvodu a je spojená s výpotkom do šedej hmoty mozgu.

S nárastom objemu nádoru sa mení zloženie proteínu, a to tak v zameraní lézie, ako aj v perifokálnej zóne. Tieto zmeny korelujú so stupňom malignity nádoru. Súčasne sa rozvinú regionálne poruchy v priepustnosti hematoencefalickej bariéry, čo zvyšuje cytotoxický edém.

Povinnou zložkou nádoru je prítomnosť izo- alebo hyperdentívneho tuhého miesta. Keď je I-P astrocytómy grade takmer vždy možné jasne rozlíšiť miesto nádoru perifokální zóne, ktorá je zastúpená v tomto prípade iba cytotoxický edém vo forme úzkeho pásu s nízkou hustotou (25-23 HU) spojené s výpotku v šedej hmote mozgu. Pri zvýšení stupňa malignity klesá jasnosť vizualizácie samotného miesta nádoru, čo je spojené s výraznou difúznou infiltráciou nádorových buniek. Tým sa zvyšuje veľkosť perifokální zónu, ktorá sa vyznačuje dvoma typmi edému: cytotoxické (hustota HU z 24-22), pričom susedné uzol priamo do nádoru, a vasogenic (hustota 20-17 HU) umiestnený distálne. Medzi nimi neexistujú žiadne jasné hranice, hladko sa premieňajú do seba. S rastom stupňa malignity sa znižuje cytotoxický edém a zvyšuje sa objem vasogénneho edému, ktorý zachytáva zodpovedajúce úseky bielej hmoty. Vasogénny edém sa nevzťahuje na sivú hmotu kortexu a subkortikálnych ganglií, ale ich zlisuje a deformuje.

Obraz edému na CT je spravidla homogénny v štruktúre, ale existuje komplexná sústava faktorov, v dôsledku čoho je výživa mozgového tkaniva narušená a poškodené axóny. V tomto ohľade je možné vizualizovať demyelinizované miesta na CT, čo spôsobuje heterogenitu perifokálnej zóny. Tento proces je najviac charakteristický pre nádory III-IV stupňa malignity.

Vonkajšie obrysy perifokálnej zóny charakterizujú vazogénny edém. V závislosti od umiestnenia nádoru bude tvar zóny iný. Ak sa opuch rozšíri na gýrus hemisféry, potom jeho zóna nadobudne tvar prsta. V glioblastómoch temporálneho laloku (v dôsledku rozšírenia edému na vnútornú kapsule a ostrovček) má charakteristický tvar nepravidelného trojlístku. Pri gliómoch čelného laloku je charakteristická forma lievikovitého tvaru, keď je nádor lokalizovaný v parietálnom laloku, je klinovitý. V gliónoch lokalizácie fronto-callez sa edém rozširuje na kontralaterálnu hemisféru. Gliové nádory, astrocytóm všeobecne I-II Stupeň anaplazie, ktorý sa nachádza v strednej čiare konštrukcií, sprevádzané menej výrazné ako edému podobným nádoru lokalizovaného v bielej hmote mozgových hemisfér.

Útoky na nádorový nádor mozgu: čo to je, čo to je?

Mozgový nádor sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku a v akejkoľvek časti mozgu. Vzniká ako výsledok nekontrolovaného bunkového rozdelenia buniek mozgového tkaniva, meningí a kraniálnych nervov. Medzi nádormi mozgu sa rozlišujú primárne a metastatické.

Viac metastáz mozgu

Častejšie sú príznaky rakoviny mozgu znepokojené formou záchvatov, ktoré sa výrazne zvyšujú v priebehu niekoľkých mesiacov a dokonca rokov. Menej často sa nádor môže prejaviť vo forme akútneho záchvatu - mŕtvice. Takýto stav sa pozoruje pri krvácaní do nádoru alebo stlačení arteriálnej cievy.

Choroba mŕtvice

U rakoviny mozgu sa vyskytuje zriedkavo, ale dochádza k náhlemu nástupu neurologických príznakov, ktoré sú spôsobené krvácaním alebo nedostatočným prívodom krvi v dôsledku kompresie arteriálnych ciev. Pri starostlivom vypočúvaní pacienta sa dá zistiť, že dávno pred útokom sa už objavili niektoré príznaky nádoru, spravidla postupne narastá ranná bolesť hlavy, paroxyzmálne kŕče v končatinách a zášklby hlavy. Ale muž sa im nevzdal, obviňoval z únavy, veku a iných chorôb.

Krvácanie do nádoru môže byť prvým jasným prejavom rakoviny, je to 5% všetkých intrakraniálnych netraumatických hemorágií. Krvný obeh krvácania je charakteristický pre mozgové nádory s vysokým stupňom malignity. Klinika sa skladá zo symptómov samotného rakoviny mozgu a príznakov akútnych porúch obličiek.

V niektorých prípadoch prichádzajú príznaky krvácania a mozgovej príhody do popredia, zatiaľ čo zhubné nádory sú nepovšimnuté.

U starších pacientov sú často akútne poruchy obehu v dôsledku aterosklerózy ciev hlavy a hypertenzie, čo zhoršuje prognózu ľudského zdravia a života.

Príznaky paroxyzmálneho

Bolesť hlavy je jedným z prvých príznakov mozgového nádoru.

Znaky malígneho nádoru, ktoré môžu byť narušené vo forme záchvatov:

 • Bolesť hlavy je hlavným príznakom. Vyskytuje sa v dôsledku zvýšeného intrakraniálneho tlaku, porúch cirkulácie krvi a cerebrospinálnej tekutiny v mozgu. Na začiatku bolesti sú umiestnené na určitom mieste a sú spôsobené podráždením trvanlivosti. V 35% prípadov je bolesť hlavy prvým príznakom ochorenia, v 70-80% prípadov sa pacienti ďalej obávajú.

Pri rakovine mozgu môže bolesť pretrvávať neustále alebo paroxyzmálne, byť lokalizovaná na jednom mieste alebo môže byť difúzna. Často sa paroxyzmy bolesti hlavy objavia náhle, keď sa vertikálna poloha tela zmení na vodorovnú, keď sa kašľuje, kýchne, napína, zvyšuje sa fyzickou námahou, squatting, ohýbanie, napätie brušných svalov, ak je človek nervózny, je pod stresom. Malo by to byť alarmujúce, ak bolesť je viac nervózna po spánku a spadne počas dňa, ak sa postupne zvyšuje spolu s vracaním.

Súbežne s bolesťou hlavy môže dôjsť k poškodeniu zraku, strate zraku v jednom alebo oboch očiach, roztrhnutiu očí. Človek môže stratiť sluch a niekedy môže byť zaznamenaný závrat.

 • Zvracanie. Vždy sa objavuje na pozadí bolesti hlavy ráno na prázdny žalúdok, zatiaľ čo zvracanie neprinesie úľavu. Jeho vzhľad sa vysvetľuje zvýšením intrakraniálneho tlaku a akumuláciou toxínov, ktoré silne dráždia emetické centrum. Toxíny spôsobujú únavu, ospalosť a slabosť. Vracanie v počiatočnom štádiu je charakteristické pre rakovinu štvrtej komory, medulla oblongata a mozoček.
 • Závraty. Vykazujú sa paroxyzmami, objavujú sa náhle, keď sa pozícia tela mení v dôsledku poklesu intrakraniálneho tlaku alebo tlaku nádoru na vestibulárny aparát v ich blízkej relatívnej polohe.

Závraty sa vyskytujú vo forme záchvatov.

 • Epileptické záchvaty. Sú to prvé príznaky rakoviny mozgu u tretiny pacientov, u najmenej jedného záchvatu počas ochorenia u 60% pacientov. Záchvaty sú charakteristické pre nástup pomaly rastúceho nádoru, môžu sa vyskytnúť, keď sa rakovina nachádza blízko kôry, meningiómov, opuch mozgu, mozgové metastázy a v prítomnosti vaskulárnych anomálií.

Záchvaty vznikajú bez akéhokoľvek dôvodu a náhle sa vyskytujú vo forme abnormálnych pohybov končatín s poškodeným vedomím. Pohyb v končatinách je nekontrolovateľný, môže trvať niekoľko minút. Niekedy kŕče v končatinách nemusia sprevádzať strata vedomia.

 • Duševné poruchy. U 15-20% pacientov sú prvé príznaky ochorenia charakterizované záchvatmi dočasnej mentálnej a osobnostnej poruchy:
  • strata pamäti;
  • pochybnosti a ťažkosti pri odpovedaní na jednoduché otázky;
  • niekedy sa ťažko sústreďuje chorá osoba, stáva sa rozptýleným a nezabudnutým, môže zabudnúť na to, čo musí urobiť;
  • existujú problémy s úvahami, človek nie je schopný vyjadriť svoje myšlienky;
  • začne veľa spať;
  • pacient nemôže navigovať v čase a priestore;
  • príbuzní si všimli jeho časté útoky agresie alebo apatia, ktoré sa môžu navzájom nahradiť;
  • sú zaznamenané emočné poruchy;
  • môže zmeniť správanie pacienta pri komunikácii s inými ľuďmi.

Duševné poruchy nie sú medzi hlavnými prejavmi mozgových nádorov.

Nie je to prítomnosť týchto symptómov, ktoré by mali byť alarmujúce, ale pravidelnosť ich výskytu s bolesťou hlavy, epileptické záchvaty, skutočnosť, že sa časom začnú objavovať častejšie.

Mechanizmus ich vývoja

Symptómy nádoru sa môžu rozvíjať postupne, neustále narúšajúc, neumožňujú pacientovi zabudnúť na hroznú diagnózu. Častejšie, predovšetkým na začiatku ochorenia, sa však neustále zdajú byť paroxysmy. Ukázalo sa to z nasledujúcich dôvodov: nádor môže byť lokalizovaný na takom mieste, že až kým nedosiahne určitú veľkosť, nemusí spôsobiť jeho majiteľovi úzkosť. Je to však už existujúca objemová formácia, ktorá je v určitých telesných pozíciách schopná stláčať štruktúry mozgu. Keď sú tepny rozdrvené, prietok krvi dočasne narúša, zatiaľ čo žily sú stlačené, venózny krvný výtok, kompresia iných štruktúr môže vyvolať fokálne neurologické príznaky.

Symptómy sa môžu objaviť po spánku, keď sa pacient dlhú dobu nachádzal v horizontálnej polohe a náhle sa po kýchnutí, kašľaní, náhlych pohyboch prudko zvýšil - kolísanie už existujúceho zvýšeného intrakraniálneho tlaku vedie k vzniku symptómov ochorenia. Výskyt krvácavých stavov môže byť vysvetlený nasledujúcim mechanizmom: v noci sa zhoršuje venózny výtok z lebečnej dutiny, narušuje sa cirkulácia alkoholu, čo spôsobuje bolesť ráno. Keď telo prevezme vzpriamené miesto, zvyšuje sa prietok krvi, vnútrolebečný tlak klesá a bolesť ustúpi.

Najčastejšie hlava s nádormi mozgu začína ublížiť v noci a skoro ráno.

Bliká v závislosti od miesta nádoru

Častejšie paroxyzmálna symptomatológia sa vyznačuje rakovinou temporálneho laloku. Záchvaty môžu byť jednoduché - vo forme chuťových a chuťových halucinácií, záchvatov hnevu a potešenia. S komplexnejším priebehom choroby sa vyskytuje vo forme epileptických záchvatov, porúch správania, komplexných porúch reči, písania a počítania.

Pre rakovinu nachádzajúcu sa v tretej komore, charakterizovanú nástupom intenzívnych bolesti hlavy, vracaním, mdlobou, ťažkou slabosťou v nohách s pádom na zem. Mechanizmus: pri namáhaní alebo zmene držania tela môže dôjsť k obštrukcii ciest vedúcich k likvidácii, ktoré sa vyznačujú prejavom uvedených príznakov. Spravidla sa objavujú, keď nádor dosiahne dostatočne veľkú veľkosť.

Nezabudnite na žiadne podozrivé príznaky zlého zdravia. Vždy sa snažte o pomoc lekára, pretože s akýmikoľvek sťažnosťami pacienta, lekár musí najprv vylúčiť ho zo zhoubného novotvaru.

Ako odstrániť opuch mozgu počas nádoru

Mortalita z odtoku mozgov

Podľa štatistík sa úmrtnosť na opuch mozgu vyvíja vo viac ako polovici prípadov jej výskytu. Edém je nebezpečnou komplikáciou patologického procesu, ktorý sa vyznačuje akumuláciou tekutiny v medzibunkovom priestore. Hrozba úmrtia vyplýva zo skutočnosti, že intrakraniálny objem je výrazne obmedzený.

Počas vývoja edému sa nervové tkanivo stlačí a mozgové štruktúry sa presúvajú. Najčastejšie trpí medulla oblongata a smrť pochádza z prerušenia dýchania alebo srdca.

Čo spôsobuje opuch?

Výskyt opuchu mozgu je vždy dôsledkom akéhokoľvek patologického procesu. Samo o sebe sa nemôže vyskytnúť, takže lekár musí vždy nájsť príčinu vzniku núdzového stavu, inak smrť nastane. Odstránenie opuchu bez ovplyvnenia etiologického faktora nebude fungovať.

Základom nadmernej akumulácie tekutín je porušenie mikrocirkulácie a zvýšenie priepustnosti hematoencefalickej bariéry.

Hlavné dôvody tohto porušenia:

 • akútne poruchy obehu (hemoragické alebo ischemické mŕtvice);
 • akékoľvek krvácanie do mozgového tkaniva;
 • intrakraniálne poškodenie;
 • onkologický proces;
 • masívne transfúzie;
 • zápalové ochorenia mozgu a jeho membrán;
 • intoxikačné lézie (drogy, drogy, jedy a tak ďalej);
 • chirurgické zásahy do mozgového tkaniva;
 • závažné alergické reakcie.

Tiež oddelene rozlišuje vývoj patológie u novorodencov, čo môže byť spôsobené poranením pôrodu.

Príčinou úmrtia je absencia mechanizmu ochrany a opačného vývoja. To znamená, že ak sa začne patologický proces, potom bez poskytnutia lekárskej starostlivosti určite príde smrť.

Ako rozpoznať patologický proces?

Aby sa človek zachránil pred smrťou, treba si včas pozorovať vývoj opuchov a okamžite začať liečbu. Avšak aj pri rýchlej a riadnej pomoci môže byť smrteľný výsledok nevyhnutný. Najčastejšie novorodenci podliehajú smrti, pretože ich proces sa rozvíja príliš rýchlo.

Klinický obraz edému bude závisieť od štádia progresie patologického procesu. Smrť môže nastať v dôsledku toho, že príznaky základnej choroby môžu skrývať príznaky edému.

Prvými príznakmi sú:

 • silná bolesť hlavy, ktorá sa zvyšuje (postupne sa zvyšuje intrakraniálny tlak);
 • nevoľnosť a vracanie bez zjavného dôvodu;
 • porušenie vizuálneho analyzátora;
 • dýchavičnosť a iné problémy s dýchaním;
 • narušenie srdcovej frekvencie;
 • slabý impulz.

V prvej fáze je stále šanca zachrániť pacienta pred smrťou. V budúcnosti sa klinike dopĺňajú príznaky ohniskových lézií mozgových štruktúr. Citlivosť a pohyb jednotlivých končatín môže zmiznúť. Okrem toho sa vyskytuje konvulzívny syndróm, ktorý najprv pokrýva oddelenú časť tela a potom postupuje do zovšeobecneného. Teplota pacienta sa kriticky zvyšuje a vedomie je narušené, až kým nenastane kóma, čo naznačuje posun v štruktúrach mozgu. Z edému mozgu môže dôjsť k smrti aj v štádiu prvých prejavov, pretože veľa závisí od jednotlivých charakteristík organizmu.

Dôsledky patologického stavu

Ak je poskytnutá lekárska pomoc včas, potom je malá šanca vyhnúť sa tejto situácii bez následkov. Priaznivý výsledok je charakteristický pre toxickú formu edému u úplne zdravých ľudí.

Dôsledky edému mozgu budú závisieť od miesta poškodenia buniek nervového tkaniva. U niektorých pacientov zostáva intrakraniálny tlak konzistentne zvýšený. V dôsledku toho sa neustále obávajú bolesti hlavy. Výskyt epileptiformných záchvatov môže byť tiež dôsledkom edému.

Ak sú ovplyvnené rôzne časti kôry, môžu sa vyvinúť duševné poruchy, najmä demencia. Väčšina pacientov, ktorí mali opuch mozgu, dostáva určitú skupinu postihnutí.

Najčastejším výsledkom mozgového edému je smrť. Platí to najmä pre starších ľudí, pacientov s komorbiditou a deťmi. Smrť môže nastať skôr, ako lekári určia prítomnosť patologického procesu.

Ako zabrániť?

Príčinou vysokej úmrtnosti na edém mozgu je tiež predčasné alebo nevhodné poskytovanie lekárskej starostlivosti. Liečba tohto patologického stavu sa vykonáva výlučne v jednotke intenzívnej starostlivosti, inak smrť je nevyhnutná. Šance pacienta na prežitie závisia od rýchlosti diagnostiky, identifikácie etiologického faktora a od liečby. Úplné zmiernenie mozgového edému je možné len vtedy, keď sa odstránia príčiny jeho výskytu.

Môžete sa vyhnúť smrti, ak dodržiavate nasledujúce zásady liečby:

 • odstránenie nadbytočnej tekutiny pacienta sa dosiahne podaním diuretík;
 • udržiavanie váhy kyseliny a elektrolytu sa uskutočňuje pomocou fyziologických riešení;
 • pacient musí byť neustále na primeranom okysličovaní;
 • rôzne skupiny liekov podporujú činnosť srdca, nedovoľujú, aby tlak klesol alebo stúpal, vyrovnával rytmus;
 • zlepšenie metabolických procesov v mozgu a zníženie stupňa poškodenia nervových tkanív sa dosahuje pomocou blokátorov proteolýzy enzýmov;
 • obnovenie mikrocirkulácie sa uskutočňuje s použitím kortikosteroidov;
 • antipyretiká obnovujú telesnú teplotu (vysoké frekvencie posilňujú tento jav);
 • sa tiež vykonáva symptomatická terapia, najmä použitie antikonvulzívnych liekov.

Etiologická liečba závisí od príčin, ktoré viedli k edému. Keď zápalové ochorenia predpisujú antibiotiká. Ak sa vyskytne alergická reakcia, potom je potrebná nasycovacia dávka glukokortikoidov. V mozgovej príhode sa obnovuje okysličovanie mozgu. V onkologických procesoch sa vykonávajú operácie na odstránenie nádorov.

Uložte odkaz alebo zdieľajte užitočné informácie v sociálnej sieti. networking

Opuch mozgu

Edém sa môže vyskytnúť vo všetkých orgánoch a systémoch nášho tela z rôznych dôvodov. V našom dnešnom materiáli uvažujeme o jednej z najohrozenejších podmienok - opuch mozgu.

Cerebrálny edém - príčiny

Vzhľad mozgového edému sa vyznačuje zvýšeným intrakraniálnym tlakom. Medzi príčiny jeho výskytu sa považuje najčastejšie traumatické poškodenie mozgu. Ale edém sa môže vyskytnúť aj v dôsledku ochorení centrálneho nervového systému, alergických reakcií, ako aj infekčných ochorení. Najčastejšie príčiny edému mozgu sú:

 • mechanické poškodenie mozgu (otras mozgu, poškodenie tkanív mozgovej kôry);
 • vírusové, bakteriálne infekcie (meningitída, encefalitída, toxoplazmóza);
 • malígny alebo benígny mozgový nádor;
 • dlhodobé ochorenia dýchacieho alebo kardiovaskulárneho systému;
 • prudký pokles výšky (horská choroba);
 • intrakraniálne krvácanie (mŕtvica).

Na pozadí akéhokoľvek poškodenia mozgovej kôry je prekážka krvného obehu. To spôsobuje slabý prívod kyslíka do mozgového tkaniva. Tak sa vyvíja edém. Treba poznamenať, že takáto reakcia mozgu niekedy nesie veľmi rýchlu povahu a niekedy sa rozvíja pomaly bez akýchkoľvek špeciálnych prejavov v prvých fázach.

Cerebrálny edém - účinky

V prípadoch nevýznamného mozgového edému spôsobeného horskou chorobou alebo miernym otrasom mozgu alebo keď nastane mozgový edém po operácii s otvorením lebky, nie je potrebné špeciálne liečenie. Táto choroba sama o sebe prechádza v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca hodín, v budúcnosti nevyvíja žiadne vážne poruchy činnosti centrálneho nervového systému. Hoci diagnostika je v takýchto prípadoch stále potrebná, aby sa nestratili ďalšie hroziace príznaky. Dôsledky závažnejších ochorení, ktoré sprevádzajú opuch mozgu, môžu byť odlišné:

 • poruchy muskuloskeletálneho systému;
 • úplná alebo čiastočná strata sluchu, zraku, reči;
 • amnézia;
 • smrteľný výsledok.

Je dôležité si uvedomiť, že včasná a kvalifikovaná lekárska starostlivosť minimalizuje všetky následky mozgového edému. Aj tie najzávažnejšie podmienky sú vo väčšine prípadov reverzibilné.

Cerebrálny edém s mŕtvicou

Krvácanie do mozgu blokuje tok kyslíka do niektorých častí najdôležitejšieho orgánu centrálneho nervového systému. Preto počas mŕtvice sa opuch mozgu rýchlo rozvíja a často vedie k nezvratným následkom. Čím skôr je možné obnoviť krvný obeh a zmierniť edém, tým väčšia je šanca rehabilitovať činnosť centrálneho nervového systému. Spolu s prerušením funkcií mozgu sa zhoršuje kardiovaskulárny a respiračný systém. 6 hodín po primárnom edému spojenom s poškodením krvného obehu dochádza k sekundárnemu (vasogénnemu) edému. Je charakterizovaná spomalením krvného obehu v malých cievach mozgu a ohrozuje úplnú smrť mozgových buniek. V prípade mozgového edému počas cievnej mozgovej príhody je ozónová terapia najefektívnejšia - aktívna dodávka mozgových buniek ozónom.

Cerebrálny edém - príznaky

V závislosti od závažnosti ochorenia, ktoré spôsobuje edém, môžu byť príznaky vyslovené alebo skryté. Niekedy jediným príznakom opuchu mozgu je stagnácia optických nervových diskov. Môžete to určiť počas preskúmania fundusu. Výrazné symptómy mozgového edému:

 • náhle burstujúce bolesti hlavy, ktoré sa vyskytujú vo vlnách;
 • vracanie;
 • zvýšenie srdcovej frekvencie na 120 až 150 úderov za minútu v pokoji;
 • rýchle dýchanie;
 • poškodenie alebo strata vedomia;
 • poškodenie reči;
 • rozmazané videnie;
 • strata zostatku;
 • necitlivosť svalov na krku;
 • kŕče;
 • v ťažkých prípadoch zastavenie dýchania.

Cerebrálny edém - liečba

Diagnóza a identifikácia príčin mozgového edému umožňuje správne a včasné ošetrenie. Edém sa môže vyskytnúť lokálne, v jednej hemisfére a v celom mozgu. Na stanovenie rozsahu, veľkosti edému a porúch centrálneho nervového systému sa vykonáva MRI mozgu, ako aj podrobný krvný a močový test na identifikáciu príčin patologického stavu. Ďalej, v závislosti od závažnosti ochorenia, je prijatý komplex opatrení na elimináciu edému a na liečenie samotnej choroby, ktorá ju spôsobila:

 1. Pripojenie k zariadeniu umelého zásobovania kyslíkom.
 2. Chirurgický zákrok, ktorý pomáha okamžite obnoviť prietok krvi, čím eliminuje hladovanie mozgu v dôsledku kyslíka.
 3. Intravenózna farmakoterapia zameraná na normalizáciu činnosti dýchacieho systému, kardiovaskulárneho systému, straty krvi a, ak je to potrebné, na odstránenie infekcie.
 4. Umelé zníženie telesnej teploty.

Opuch mozgu z alkoholu: znaky, liečba

Každý vie, že je lepšie nechať sa vtipkovať s alkoholizmom, vedie to k nebezpečným následkom. Ale nie každý vie o nebezpečenstve takýchto javov. Ak neustále konzumujete alkohol, môžete získať extrémne vážne opuchy mozgu. Mozogový edém je choroba, ktorá spôsobuje obrovskú koncentráciu nadbytočnej vody v bunkách a tkanivách mozgu.

Opuch mozgu z alkoholu

Na to, aby sa vyvinula choroba, existuje veľa faktorov. Zhnitý zvyk piť alkohol je zvyčajne pripisovaný tejto skupine, pretože pri užívaní alkoholu dochádza k obrovskému nárastu priepustnosti cievnych stien. Edém po užití alkoholu sa objaví okamžite a má svoje vlastné príznaky:

 • Ostré bolesti v hlave.
 • Edém na krku.
 • Nevoľnosť.
 • Zriedkavé dýchanie.
 • Závrat.
 • Pokles v pamäti.
 • Zníženie pohľadu.
 • Konvulzívny syndróm.
 • Strata reči
 • Trvalá strata vedomia.
 • Pulz nie je zistiteľný.
 • Vždy chcete spať.

Úroveň výskytu týchto príznakov závisí od formy choroby a osobných charakteristík.

Alkoholový edém mozgu

Lekársky obraz otoku spočíva v spoločnom mozgu a ohniskových príznakoch. Ich zmena a stálosť sú neoddeliteľné od seba a závisia od prvého znaku edému. V tomto prípade sa rozlišujú rôzne štádiá choroby. Mozog je úplne postihnutý a keď sa objaví jeho edém, lekári zachraňujú život pacienta tým, že sa snažia spomaliť vývoj patológie.

 • Strata vedomia Vždy existuje takýto príznak. Je to iná povaha: od straty vedomia až po hlboké kómy.
 • Bolesti hlavy. Iba ľudia, ktorí trpia edémom mozgu, trpia chronickým ochorením bez straty vedomia.
 • Ohnisko ohniska mozgu. Zaznamenajú sa v čase vzniku opuchu ako koordinačná dysfunkcia, rečový prístroj alebo porucha vizuálneho kanála. Keď je mozog opuchnutý, pacient je v bezvedomí a nemôže vykonávať pohyb.
 • Kŕče. Na pozadí mozgového edému dochádza ku konvulzívnemu syndrómu, ktorý sa potom nahradí celkovou paralýzou všetkých svalov.
 • Zníženie tlaku a skoky pulzu. Toto sú silné príznaky mozgového edému, ktoré signalizujú rozšírenie patológie na mozgovú kôru, kde sú umiestnené hlavné nervové zakončenia.
 • Respiračné, obehové a srdcové abnormality.

Mozkový edém je nebezpečný syndróm. V mnohých situáciách sa stav človeka zhoršuje, vedomie je čoraz viac narušené a aktivita pohybového aparátu sa stráca. Ak sú všetky príznaky prítomné, je urgentné liečiť edém.

Diagnóza mozgového edému

Diagnóza edému je v nasledujúcich štúdiách:

 • Röntgenové vyšetrenie.
 • Mozog scannuje pomocou rádioaktívnych izotopov.
 • ECHO-EG.
 • EEG.

Ako liečiť edémy?

Mozogový edém pri alkoholizme

Liečba takejto choroby doma je nereálna. Ak zrazu máte podozrenie na niektoré zlé príznaky v sebe alebo svojich blízkych, musíte sa obrátiť na lekára. Neodkladajte cestu lekárovi, pretože to vedie k smrti alebo invalidite. Ak pôjdete špecialistovi včas, môžete sa rýchlo zotaviť a úplne odstrániť opuch.

Tradičná metóda liečby edémov spočíva v liečebných a chirurgických metódach:

 • Oxygenoterapia. Ide o účinný postup, v okamihu, keď sa do dýchacích trubiek pacienta uvoľní vzduch. Toto sa vykonáva pomocou inhalátora alebo iného predmetu. Čerstvá krv naplnená vzduchom vstupuje do poškodeného mozgu, opuch sa odstráni.
 • Kvapkadlo. Pacient sa naleje do žilovej medikácie. Tým sa zachová krv a tlak, oslabené telo bojuje proti rôznym infekčným chorobám.
 • Ventriculostomy. Týmto postupom je cerebrospinálna tekutina nasávaná z mozgu. Udalosť sa uskutočňuje pomocou trubice, ktorá znižuje tlak vo vnútri lebky a zmierňuje edém.
 • Podchladenie. Táto udalosť pomáha zmierniť opuch mozgu. Jedinečná udalosť, ktorá zatiaľ nedosiahla popularitu v lekárskej praxi.

Komponenty, ktoré obsahujú alkohol, ak sú zneužívané, majú negatívny vplyv na ľudský organizmus. Najnebezpečnejším je vplyv alkoholu na stred mozgu. Keď pije alkoholické nápoje, etanol preniká do krvi, do žalúdka, preniká do krvných ciev, vstupuje do mozgu, kde je ďalej zničený. Keď je mozog zranený, človek čoraz viac cíti intoxikáciu alkoholom. K tomu dochádza z nasledujúcich dôvodov:

 • Deformácia nervových buniek v occiput. Takýto proces prispieva k výraznému narušeniu pohybu opitého človeka.
 • Deformácia a smrť buniek v morálnom centre mozgu. V dôsledku toho človek stráca morálku, stáva sa voľným činom.
 • Smrť nervových buniek, ktoré sú zodpovedné za pamäť. V dôsledku toho triezvý muž nepamätá, čo urobil počas rýchlej zábavy.

Ako alkohol ovplyvňuje kognitívny systém?

Deformácia kognitívneho systému sa vykonáva s použitím alkoholu. Nervové zakončenie zomrie a nefunguje v normálnom stave. Osoba prijíma alkohol a mozog čoraz menej vníma realitu. Jadro dostane menej informácií pod vplyvom alkoholu.

Po najdlhšej dobe sa pole pohľadu vracia po najsilnejšom alkoholickom intoxikácii. Mozog alkoholu nefunguje v jeho normálnom stave. Alkoholik neustále pije a často vníma svet okolo seba neadekvátne. Takejto osobe je ťažké povedať niečo alebo niečo urobiť. On má neustále halucinácie.

Zvyčajne, ak má osoba priemernú úroveň intoxikácie, systém myslenia sa obnoví 24 hodín po ukončení užívania alkoholu. V čase obnovy mozgu ovplyvňuje celkový stav tela. Ak sú iné orgány poškodené etanolom, poškodenie mozgu bude ešte väčšie. Potom alkoholová intoxikácia vzniká z malej dávky alkoholu a trvá dlho.

Po stopách opuchy a opilosti je potrebné dlhodobo rehabilitovať. Po liečbe je dôležité nepiť alkohol. Vplyv alkoholu na stred mozgu a tela je negatívny, takže zlý zvyk sa môže nielen opäť cítiť, ale zahŕňa aj veľa nebezpečných chorôb. Objaví sa nový edém, ale smrteľný. V dobe rehabilitácie, kedy sa obnoví telo alkoholu a príznaky edému zmiznú, je potrebná podpora príbuzných a priateľov.

Opuch v mozgu počas rakoviny a po operácii

Zvyčajne nie je hlavnou chorobou edému mozgu - zvyčajne sa tento prejav spozoruje ako vedľajší účinok v rôznych patologických stavoch. Avšak, jeho dôsledky môžu byť oveľa závažnejšie porušenie všetkých funkcií tela, mäso na smrť.

Mechanizmus prejavu

Cerebrálny edém - reakcia organizmu na vážne poškodenie, ktoré ovplyvňuje mikrocirkuláciu krvi v tele. V dôsledku nedostatočného metabolizmu dochádza k narušeniu prenosu kyslíka, a tým k evakuácii oxidu uhličitého cez tepny. Ďalšie odchýlky, ktoré môžu spôsobiť ochorenie, sú:

 • elektrolyt, poruchy metabolizmu energie a proteínov;
 • odchýlky reakcie krvi od normy;
 • zmeny plazmatického proteínu alebo tlaku elektrolytu v mozgu.

V dôsledku porušenia dopravných funkcií sa tkanivá napučiavajú, vyvolávajú uvoľňovanie krvných buniek cez membrány a pripojenie molekúl vody k proteínom nervového systému. Táto podmienka môže spôsobiť porušenie dôležitých centier mozgu, ako je dýchanie a termoregulácia.

Často je ťažké určiť prítomnosť tohto stavu kvôli jeho maskovaniu za inými symptomatickými prejavmi. Opuch mozgu je s najväčšou pravdepodobnosťou, ak klinické prejavy ochorenia nedosiahnu progresiu a neuralgia sa zintenzívni.

Podľa rozľahlosti priebehu ochorenia sa delí na tri typy - miestne, difúzne a generalizované opuch mozgu.

V prvom prípade existuje neexistujúca forma, ktorá spravidla pokrýva časť mozgu postihnutého hematómom, nádorom alebo abscesom. Generalizovaný edém sa rozširuje na celú oblasť mozgu. Vyskytuje sa traumatické poranenia mozgu, dlhotrvajúci nedostatok prístupu kyslíka (zadusenie, utopenie), intoxikácia a výrazná strata telesného proteínu. Rozptýlený opuch mozgu spravidla platí len pre jednu hemisféru

Podľa pôvodu existujú 4 typy opuchov:

 • vasogénne (spojené so zhoršenou hematoencefalickou bariérou, čo znamená vstup proteínov plazmy);
 • cytotoxická (zmena osmotickej regulácie bunkových membrán);
 • ischemické (krvácanie);
 • intersticiálna (nadmerné množstvo cerebrospinálnej tekutiny v mozgovom tkanive).

Podľa miesta môže rozlíšiť 3 typy patológie:

 • opuch mozgových ciev;
 • edém mozgu;
 • opuch mozgového kmeňa (najnebezpečnejší typ, pretože blokuje vitálne funkcie tela).

V závislosti od výskytu edému sa tieto typy patológií líšia:

 • pooperačné;
 • posttraumatické (spôsobené traumatickou expozíciou);
 • toxické (pre akékoľvek ťažké otravy);
 • nádor (v prítomnosti nádorov);
 • zápalové;
 • epileptický (spôsobený epilepsiou);
 • ischemická (objavujúca sa po krvácaní);
 • neuroendokrinné.

dôvody

Najčastejšie prejavy edému zahŕňajú:

 • modriny, zranenia, udusenie;
 • zranenia, ktoré sa tvoria pod dura mater bez prelomenia lebky;
 • opuch;
 • krvácanie po mŕtvici;
 • infekčné choroby;
 • alergie;
 • otrava;
 • u novorodencov - uškrtenia pupečníka, poranenia pri narodení.

Takmer vždy dochádza k opuchu mozgu po operácii na hlave a pri operáciách s spinálnou anestézou. Významná krvná strata s klesajúcim tlakom môže tiež ovplyvniť stav.

príznaky

V počiatočných štádiách prejavu ochorenia nie je typická. Často sa patológia postupuje rýchlo, takže príznaky sa objavujú neočakávane.

Najdôležitejším príznakom edému je neznesiteľná bolesť hlavy, ktorá má naliehavý charakter. Rozpráva sa rýchlo po celej hlave, preto je takmer nemožné určiť pôvodnú polohu lokalizácie. Existuje vysoký vnútrolebečný tlak, cervikálna necitlivosť a zmätok myšlienok. Často bolesť sprevádza nevoľnosť a zvracanie.

Existujú viaceré indikatívne a špecifické príznaky choroby, ktoré závisia od toho, ktorá časť mozgu bola poškodená. Takže ak dôjde k zhoršeniu zraku, pravdepodobne hlavným zdrojom ochorenia je v oblasti vizuálneho analyzátora v mozgu.

Ohniskové príznaky môžu zahŕňať aj:

 • zmätok časopriestorovej orientácie;
 • kŕče v ramenách a nohách;
 • ťažkosti pri rozprávaní;
 • porušenie koordinácie a fungovania vestibulárneho aparátu;
 • poruchy reči a náhla strata vedomia;
 • amnézia;
 • kóma.

Ak sa niektorý zo symptómov prejaví u osoby, ktorá predtým utrpela mozgovú príhodu, je potrebná núdzová lekárska starostlivosť. Aj pri takýchto prejavoch by sa mala venovať pozornosť ľuďom, ktorí mali zranenia alebo otrasy.

diagnostika

Pre presnú diagnózu ochorenia sa vykonáva komplex procedúr zameraných na presné stanovenie ochorenia:

 • preberanie histórie (analýza príznakov a sťažností);
 • analýza neuralgických prejavov;
 • vyšetrenie opuchu oka pri opuchu zrakového nervu;
 • stanovenie intrakraniálneho tlaku;
 • MRI a mozgová tomografia.

Prvá pomoc

Pokus o zmiernenie edému bez pomoci lekára môže byť smrteľný.

Prvá pomoc pri výskyte edému mozgu zahŕňa niekoľko akcií. Po prvé, na zníženie stresu, osoba je hlava balené v ľad balenia. Okrem toho sa injikuje asi 30 ml glukózy a 15 ml piracetamu, zavádzajú sa glukokortikoidy a fyziologický roztok lasixu. Na pacienta je umiestnená kyslíková maska, ktorá poskytuje mozgu dostatočný prístup k látke.

Po udalosti je osoba umiestnená do nemocnice: ak je edém mozgu traumatický, potom v neurochirurgickom oddelení neuralgickej nemocnice s toxickým opuchom je pacient hospitalizovaný v oddelení intenzívnej starostlivosti alebo toxikológii.

Opuch mozgu po operácii

Chirurgia, najmä s operáciou mozgu alebo lebky, môže spôsobiť opuch v mozgu po operácii. Obdobie zotavenia po takýchto zásahoch je dlhé. Ihneď po vykonaní akejkoľvek operácie sa pacient umiestni do neurochirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a potom sa stabilizácia stavu prenesie na pravidelné oddelenie s dodržaním odpočinku lôžka.

Liečba opuchov sa vykonáva pod neustálym dohľadom lekára, pretože po operácii môže byť precitlivenosť na niektoré lieky. Rýchlosť zotavenia závisí od dôvodov zásahu, z komplikácií vznikajúcich počas operácie a od stupňa zanedbávania choroby.

Pri absencii negatívnych prejavov sa pacient naďalej zotavuje pod dohľadom lekára doma.

Cerebrálny edém pri rakovine

Často sa v poslednej fáze rakoviny objavuje opuch mozgového tkaniva, čo výrazne zhoršuje ľudský stav. Opuch je často priamou príčinou smrti u pacientov, pretože nádor vytláča zdravé mozgové tkanivo. Pretože orgán je v obmedzenom priestore, jeho tkanivá sú stlačené a v dôsledku toho dochádza k edémuóznemu prejavu.

Odstránenie fragmentu lebky, aby sa znížil intrakraniálny tlak, môže pomôcť zmierniť stav, pretože ak to nie je zníženie zaťaženia, mozgový kmeň sa môže pohybovať na zadnej strane hlavy, čo môže byť smrteľné.

liečba

V prípade menších otrasov existujú prípady, kedy symptómy prešli spontánne bez zásahu lekárov. Liečba je liečená lekárom na základe príčin edému a jeho príznakov.

Najčastejšie je liečba zameraná na normalizáciu prístupu kyslíka k postihnutým častiam mozgu. Na to sa zvyčajne používa preparatívna a chirurgická liečba. Nasledujúce metódy liečby sa bežne používajú:

 • oxygenoterapia je zameraná na zlepšenie dodávania kyslíka do mozgu;
 • hypotermia je spojená so znížením telesnej teploty, aby sa uvoľnili edematózne prejavy;
 • liečivá sú vybrané v závislosti od príčin opuchy;
 • intrakraniálny tlak znižuje ventrikulostomický postup, ktorý zahŕňa odčerpanie nadbytočnej tekutiny cez katéter.

Počas operácie môže byť príčina opuchy identifikovaná a eliminovaná. Ak bol tento prejav spôsobený nádorom, je chirurgicky odstránený. Ak bola patológia spôsobená poškodením cievy, je obnovená.

Niekedy sa so súhlasom lekára používajú tradičné metódy liečby edému. Napríklad s rozvojom nádorov pomáha odvar z bieleho imela. Na prípravu roztoku v pohári mlieka vezmite asi 3 gramy kvetov rastliny.

Propolisová tinktúra je účinná pri liečbe ochorenia - 10 gramov alkoholu na gram látky. Propolis sa rozpustí a potom sa zmes prefiltruje. Roztok použite trikrát denne pred jedlom.

Opuch mozgu u detí

Pravdepodobne najčastejšie mozgový edém u detí nastáva v dôsledku poranenia. Dôležité je, ako materinské tehotenstvo pokračovalo.

Napríklad v prípade závažných prejavov toxémie môže vzniknúť plodová hypoxia - nedostatok kyslíka plodu. Navyše dlhotrvajúca práca, zapletenie dieťaťa do pupočníkovej šnúry, infekcia v maternici a vrodené cerebrálne abnormality môžu spôsobiť, že sa mozog zhorší u novorodenca.

Príznaky ochorenia u novorodenca:

 • nepokojné správanie;
 • neustály hlasný plač;
 • vracanie;
 • zvýšiť fontanel.

Liečba dieťaťa sa musí začať rýchlo, inak môže choroba viesť k rýchlej smrti. Zvyčajne v takejto terapii lekári neodporúčajú liečebné metódy. Ošetrenie sa vykonáva odstránením nadbytočnej tekutiny z tela. V niektorých prípadoch dieťa znižuje telesnú teplotu.

Dôsledky môžu byť rôzne vývojové abnormality, ako sú znížené komunikačné schopnosti, motilita, intelektuálne abnormality, mozgová obrna alebo epilepsia. Dokonca aj po zotavení je potrebné dlhodobé sledovanie s pediatrom.

Predpoveď a dôsledky

Aj keď bola vykonaná včasná liečba. Lekári nezaručujú pacientovi priaznivý výsledok.

V závislosti od závažnosti lézie sa po liečbe môžu prejaviť rôzne následky. Patria medzi ne:

 • patológie spánku a bdenia;
 • bolesti hlavy;
 • roztržitosť;
 • neuralgické abnormality;
 • depresie;
 • odchýlky vo fyzickom stave tela;
 • poruchy komunikácie.

Po chirurgickom zákroku môže pacient zaznamenať aj asymetrické skreslenie tváre, strabizmus, dysmotilitu a prejavy epilepsie.

Možné reziduálne faktory po ochorení sú ovplyvnené včasnosťou a správnosťou iniciovanej liečby - v dôsledku edematózneho tlaku na centrách mozgu môžu trpieť mnohé systémy tela. Okrem toho sa v prípade hypoxie vyskytuje smrť neurónových buniek. Môže to spôsobiť zlyhanie analytických centier a dokonca paralýzu celého organizmu. V kritických prípadoch je tam kóma.

Pri absencii adekvátnej liečby môže edém mozgu spôsobiť nezvratné účinky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prácu celého tela, dokonca smrť. Preto je dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc, aby ste sa vyhli problémom, keď sa objavia príznaky choroby.

Edém rakoviny

Edém pri rakovine je zvyčajne spojený s nadmernou tvorbou a akumuláciou tekutiny v tele rakovinového pacienta. Tento patologický stav je sprevádzaný koncentráciou patologickej hladiny transudátu v ľudskom tele. Otok je najprv umiestnený v podkožných vrstvách, ktoré sú mimo dosahu krvných ciev. Nadmerné množstvo vlhkosti je najčastejšie na nohách, nohách, horných končatinách, tvári a v peritoneu.

Opuch rakoviny: príčiny vzniku rakoviny

Ak má pacient opuch v onkológii, môže to byť spôsobené:

 • Zhubné nádory kože, pečene alebo močového systému.
 • Použitie cytotoxických liekov, ako je cisplatina alebo taxotera.
 • Liečba komplikácií onkologických ochorení pomocou steroidných a nesteroidných protizápalových liekov.
 • Použitie hormonálnej terapie v boji proti zvýšeniu krvného tlaku.
 • Nedostatočná úroveň výživy.
 • Metastáza obličiek, pečene a srdca.

Známky vzniku rakovinového edému

Opuch rakoviny pľúc sa vyznačuje zvýšenou penetráciou tekutiny z obehového systému do blízkych tkanív. Symptómy sa zvyčajne začínajú v latentnom období vo forme zníženia vylučovania moču a mierneho zvýšenia hmotnosti pacienta. Následne sa môže u pacienta objaviť masívny opuch dolných končatín. Tým sa mení citlivosť pokožky v edematóznej oblasti. Pacienti sa sťažujú na suchosť a olupovanie kože. Stlačenie na povrchové vrstvy pokožky spôsobuje tvorbu priehlbín, ktoré pretrvávajú niekoľko minút.

Edémy, ktoré vyvolávajú rakovinu prsníka, sa nazývajú lymfóza, ktorá spočíva v zabránení odtoku lymfatickej tekutiny. Takáto komplikácia vo väčšine prípadov spôsobuje patologické zvýšenie hrudnej oblasti a hornej končatiny. V prípade oneskorenej liečby môže lymfatická stázia viesť k nevratnému narušeniu mikrocirkulácie v postihnutom orgáne, ktorý je plný vývoja trofických vredov. Ak sa infekčný zápal kože spojí s edematóznym symptómom, potom pacient má byť obozretný pri sepse.

Radikálna chirurgia na odstránenie rakovinového nádoru prsníka je vždy sprevádzaná excíziou regionálnych lymfatických uzlín, čo vedie k lymfóze. Pooperačné opuchnutie prsného tkaniva sa môže vyvinúť v ranom alebo neskorom období. Priamy nárast objemu mäkkého tkaniva nastáva po poškodení lymfatických ciev v chirurgickej oblasti. Neskorý edém vzniká po odstránení axilárneho lymfatického plexu.

Edém rakoviny pečene sa vyskytuje hlavne v dôsledku trombózy dolnej vény cava alebo poškodenia lymfatických uzlín. Príznaky tohto príznaku sú v opuch bedrovej oblasti a zóny dolných končatín.

Jedným z jasných príznakov rakoviny pečene je vývoj ascites, čo je progresívna akumulácia tekutiny v brušnej dutine. Výsledkom je nárast intraabdominálneho tlaku, výrazný nárast objemu brucha, prehĺbenie mäkkých tkanív. Pacienti majú takzvané klenuté brucho, ktoré si zachovávajú svoj tvar bez ohľadu na polohu tela. Celkový stav pacienta sa postupne zhoršuje, bolesť v opuchnutej oblasti a dýchavičnosť.

Edém tváre pri rakovine sa vyvíja s rozšírením zhubného nádoru v mediastíne a stláčaním lymfatických a krvných ciev. V dôsledku toho má pacient opuch mäkkých tkanív tváre s postupným zapojením krčnej oblasti. Spolu s opuchnutými štruktúrami tváre sa pacienti sťažujú na zúženie vnútornej štrbiny a žiaka.

Opuch nôh v rakovine žalúdka môže byť pozorovaný pri anémickej forme onkológie zažívacieho systému. Edémy v nádoroch žalúdka sa vyskytujú v dôsledku dlhodobej a nedostatočnej výživy a anémie. Oteklé dolné končatiny sú často jediným skorým príznakom patológie gastrointestinálneho systému.

Metódy liečby edému rakoviny

 • Zvýšenie edematóznych orgánov:

Metóda sa odporúča aplikovať v prípade opuchu dolných alebo horných končatín. Podstatou tejto metódy je udržiavať opuchnuté nohy alebo ruky vo zvýšenej polohe, čo pomáha znižovať intravaskulárny tlak.

Kombinovaný prístup k liečbe opuchu mäkkých tkanív v prítomnosti rakovinovej patológie pozostáva z:

 1. Aseptická starostlivosť o pokožku, ktorej cieľom je zabrániť bakteriálnej alebo hubovej infekcii postihnutej oblasti tela.
 2. Manuálna lymfatická masáž je špeciálna technika manuálnej terapie zameraná na premiestňovanie nadbytočnej tekutiny cez lymfatické cievy z opuchnutej oblasti do zdravých tkanív.
 3. Vytvorenie určitého tlaku na telo pomocou bandáže. Táto technika sa zvyčajne používa po masáži a zahŕňa zabalenie chorého priestoru elastickým obväzom, aby sa zabránilo návratu lymfy do oblasti nádoru.
 4. Fyzikálna liečba. Špecialista lekárskej gymnastiky pomáha pacientovi vybrať potrebnú sadu cvikov, ktoré pomôžu normalizovať pohyb krvi a lymfy cez cievy.
 • Pneumatický kompresor:

Jedná sa o zariadenie, ktoré pomocou stlačeného vzduchu vytvára umelú masáž končatín na zlepšenie odtoku tekutiny.